جوانترین ماڵ … فەرهاد ئەحمەد بەرزنجی


      

باش لەبیرم دێ جاران
لەماڵێکی سادەوجوان
ئاسودەوکامەران بوین
لەگەڵ یەک میهرەبان بوین۰
ئەوێ جوانترین ماڵبوو
باخی سەوزو بۆنداربوو
لەوێدا لەدایکبووین
ئێستاکە واگەورەبووین۰
ماڵمان هێلانەی سۆزی
دایکوباوکی شیرین بوون
ڕێزی نێوان خوشک و برا
پڕلەخەندەو ئەوین بوون۰
بە خەیاڵ ڕۆژەکانم
دێنەوە بەرچاوانم
چیرۆکی مناڵیمان
بۆتە یادەوەریمان۰
چەند ئاوەدان بووماڵمان؟!
بەتەبایی نێوانمان
بۆیە ئێستاش تاماوین
بۆیەکتر سۆمای چاوین۰