من نا ــ تۆش نا … نوسینی: نەوال شەریف وەرگێڕانی: ئاری بابان


من نا
تۆش نا
هيج كه سيك له م جه سته شەقار شەقارەی مندا
نيشتەجێ نیە، هیچ کەس
ته نياقوڕی خۆشەویستی نەبێت،
کە بەتفی ئاسمان شێلدراوە
قوڕی کچە ئافسانەی ـــ لولیت ـــ
کە دەزگیرانی ئەهریمەنەو
هەرخۆشی بکوژێتی