بەبە … عەلی حەمەڕەشید بەرزنجی


بەبە خۆشی خستە ماڵ
وا کەوتۆتە گڕ و گــاڵ
یەک یەک ھەتا دەتوانێ
بۆ ھەمــوومان دەڕوانێ
پێکەنین و گــــریانی
شـــەوان و بەیانیانی
لە لای بابە و لای دایە
وەکـــــو مۆسیقا وایە

* * *