قوتابخانە ….هۆنراوە بۆ مناڵان…. ڕۆستەم خامۆش


قوتـابخانـە چـەند خـۆشـــە
ڕوونـــاکـــی بیــرو ھـۆشـــە
یــەکـەم شــوێنی فێربوونـە
جێگەی بەرەو پێش چوونـە

قوتــابـخـانـە ھـەمــوو کـات
ژیــانــمــان ڕۆشـــن دەکـات
لانــــەی ھــــەزاران ئـــاوات
ئـــایـنــدەی گــەشـــی وڵات

مــاڵــی زانــســـتــە ئــــەوێ
بـۆیـــە زۆرم خـــۆش دەوێ
لــە بـیـــرمـــە ڕۆژو شــەوێ
لــە بــــەر چـــاوم نــاکــەوێ

ڕۆستەم خامۆش