خۆزگەی منداڵان … فەرهاد ئەحمەد بەرزنجی


منداڵی کوردستانین
دۆستی ئاشتی و ژیانین
بادووربین لەناخۆشی
هەتا بژین بە خۆشی

جیهانی ئێمە وایە!
پڕلەخۆزگەوهیوایە
ئامانجمان گەش و روونە
ژینی بەرەو پێشچوونە

بەپرسیارو تێڕوانین
تێدەگەین ودەزانین
ئەوگەلە پێشکەوتووە
کەڕۆڵەیی تێگەیشتووە

دنیامان مەشێوێنن
لەژین مەمانڕەنجێنن
دەمانەوێت دواڕۆژمان
گەشبێ وەک ناخی خۆمان۰


فەرهاد ئەحمەد بەرزنجی