ژینگەپارێزم …. ڕۆستەم خامۆش


ژیـنـگـەپــارێـــــزم دڵـســـــۆزی خـاکــم
پەروەردەی دەستی سێ کەسی پـاکــم
ئـەوانـیـش دایـــەو بــابــەو مـامــۆستا
هـەر سێکیان بــۆ مـن ڕوونـاکـن ئێستا

ژیـنـگـەپــارێـــــزم شـەیـدای سروشتم
پـــاک و خــاوێـنــم جــوانـــە ڕەوشتم
شـــارم پیس نـاکـەم بەزبـڵ و خاشـاک
لــە نێـو دڵـمـایــە خـۆشەویستی خـاک

ژیـنـگـەپــارێـــــزم مــن جوانیم دەوێ
مـن دۆستی ژینم شـارم خـۆش دەوێ
وڵاتـی شیـریـن کـوردسـتـانــی خـــۆم
خـۆشـەویستـە لام نیشتمانــی خـــۆم

ڕۆستەم خامۆش