داری هيوا … ڕۆستەم خامۆش


مـنــداڵانـــــی لێــهـــاتـــوو
ئێــوەن نــەوەی داهــاتـــوو

مـنــداڵانــــی بـــەهـــرەدار
ئێوەن زيرەک و هـۆشـيـار

بـــۆ نـيـشـــتـمـان و وڵات
ئێــوەن ئــومێـدو ئـــاوات

چـونــکـە هـەردەم چالاکـن
بـــــۆ ئــايـيـنــدە ڕوونــاكـن

بەڵێ ، پێنووس و پەرتـووک
ئێـوەی كــردووە چــاپـووک

ئێستا گەشبـين دەخوێـنـــن
داری هـيــــــــوا دەڕوێـنـــن

ڕۆستەم خامۆش