بەفر باری … محەمەد بەرزی


ســـاردە بـــەفــر دەبــارێ
وەک لـۆکـە دێـتە خـوارێ

کـڕێــوەیـە و شــار چـۆڵــە
بـەهـەشـتـە بـۆ ریـشـۆڵــە

شــاخـی گــوێــژە سـپـیـیە
دار و بـەردی دیـار نـیـیـە

ڕێــگـا هـەمـووی گــیــراوە
بــاخــچـەمــان داخــراوە

ئـۆخـەی ئـەمـڕۆ لـە ماڵـیـن
هـەمـوو خـەریـکـی یــاریـن

لـە نـاو بـەفـرا بـە کـۆمـەڵ
دەیـکەیـن بـە شـەڕە تـۆپـەڵ

٥ / ٢ / ٢٠١٩