ئەدەبی منداڵان …. دوو هۆنراوە ….. فەرهادئەحمەد بەرزنجیوەرزش دەکەین

وەرزش دەکەین ڕۆژانە
ئای چەند خویەکی جوانە

بەیاری و جوڵەو بازدان
جوانیی دەدەین بەلەشمان

ئاسودەو دڵپڕخۆشی
بەدوورین لە نەخۆشی

چوست وچالاک و گورجین
ژیرانە دێین و دەچین

وەرزش بۆتە پیشەمان
بۆیە بەهێزە لەشمان۰

سوڕی ئاو

سوڕی ئاوم بۆژیان
لەڕووبارودەریاکان
تیشکی خۆرگەرمم دەکات
دەمکات بەهەڵم ودەمبات
بۆناوقوڵایی ئاسمان
چڕدەبمەوە هەمدیسان
دەبم بەهەورێکی ڕوون
دێم ودەچم لەگەردوون
بەدڵۆپەی بارانم
دڵخۆشکەری هەمووانم
کاتێک کەدادەبارێم
نمنم،یان بەلێزمەدێم
زەویتان پاراودەکەم
ئاوی کانی زۆردەکەم
دووبارە بەتیشکی خۆر
دەبمە هەڵمی جۆربەجۆر
دەڕۆمەوە بۆئاسمان
دەبمەوە بەباران.

فەرهادئەحمەد بەرزنجی