Skip to Content

بەرەو پێک هێنانی : کانونی ئە دە بی و هونە ری رئالیزمی شۆرگێری *.. برزان بابە شێخ

بەرەو پێک هێنانی : کانونی ئە دە بی و هونە ری رئالیزمی شۆرگێری *.. برزان بابە شێخ

Closed
by February 8, 2021 General

.

“بۆ ئە وەی زانکۆیە ک ئاوا بکە ی ؛
دە بێ پە رستگایە ک بروخێن” .

ئە مرۆ نزیک بە تە واوی ئە و هونەرە و ئە دە بە ی دەرخواردی ئینسان دە درێ ؛ کلتورێکی تە واو ئیرۆتیکیە
یان ،پە نایە کە بۆ هه لهاتن لە لە ژیان .
یان ئاڵوگۆرکردنی خە سلە تە ئینسانیە کە یە بە شت بوون .یان راگۆاستنی مە ینە تیە کانە بە عە کس کردنە وە یە کی نا زاستیانە .
ئینسان زیاتر بە خۆی و کاری رەنجی ،لە وە زیاتر نامۆ و سە ر گە ردان دە کات .یانی لە ناو ترژیدیایە کدا، داوەشاوی خۆی بە و کلتورە نازدار دە کات و بێ کە رامە ت بوونی پیرۆز .
لە م نێوەدا پێویستە ئە دە ب و ،هونە رێکی باڵای تر هه بێ بکرێ بڵێ /نا بۆ هه لهاتن .
نا بو بێ کە رامە تکردن .
نا بۆ بە نامۆ بوون و ،بە شت کردنی هه ست و نە ستە کاانی ئینسان .نا بۆ گێل کردن و تە زیفی واقع .
وا چاکە بیر لە دامە زراوەیە کی وا بکە ینە وە ؛کە ئە لترناتیفی ئە و ساختە کاری و، ئە و بە شتکردنە بێ و (بە ها) نا ئینسانیە کان هه م بروخێنی هه م (بە ها )ئینسانیە کی تر بونیات بنێ .
باشتر لە هه ر کانونێک ؛ من دامە زراندنی کانون و هو نە رو ئە دە بی رئالیزمی شۆرگێری ؛ کە ئە لترناتیفی ئە و ئەدەب و هونە رەو بە ها (نائینسانانە یە ) زۆر بە پێویست دە زانم .
جا ،هه ر کە سێک دڵی وە ژان کە وتووە بۆ ئە و بارە .
ئە وا ئێمە دە ستمان راگرتووە . کاری سەرە تایی (کۆبۆنە وه ی گشتی ) یە سە بارە ت بە و کانونە .
هه ر کە سێک لە( هە ر شۆێنێک ) دا بێ ئامادە یە دە کرێ / ناوی خۆی یادداشت بکات .دواتر بۆ کۆبوونە وە گشتی یە کە بانگهێشت دە کرێ .

ئیمزا / برزان با بە شێخ /
ئیمزا / ……….
ئیمزا / ……..
ئیمزا / …..


  • تێبینی /
    یە ک / هه ر کە سێک هاو دە نگ بوو لە م دامە زراوەیە با ئە مە کۆپی بکات لە خوار ناوەکە ی مندا بە شۆێن ووشەی (ئیمزا ) ناوی خۆی یادداشت بکات و بۆ لاپە رە کە م بینێرێت و لای خۆشیە وە بلاوی بکاتە وە

Nawzad sent Today at 6:37 PM
دوو/ بگاتە ژمارە ی پێویست (وادە )و (شۆێنی کۆبونە وە گشتی یە کە ) را دە گە یە نین .

سێ / وادە ی کۆتای هاتنی وەرگرتنی ئە ندامانی کۆبونە وە گشتی یە کە تا 15/ 3 / 2021

جوار / هه ر کە سێک لە خۆی رادە بینی دە یکە ینە رابەری کۆبۆنە وە گشتی یە کە .
پێنخ / دواتر ژمارە ی مۆبایل رۆژێک بە ر لە وادە.

برزان بابە شێخ
سلیمانی 25/1/2021

Previous
Next