Skip to Content

کێ هونە رمە ندە ؟  … دکتۆر مە ولود ئیبراهیم حە سە ن

کێ هونە رمە ندە ؟ … دکتۆر مە ولود ئیبراهیم حە سە ن

Closed
by ئازار 17, 2018 General, Literature

گۆرانی بێژمان زۆرە وهونەرمەندمان کەمە !…..

ڕایە ک .. بۆ لیکۆڵینە وە

ساڵانیکی زۆرە لە نێو بە شە جیاجیا کانی میدیای کوردستاندا، وشە و نازناوی (هونە رمە ند)لە زۆرشوین وکاتی جیازوازدا..زۆر بە ئاسانی و سە خاوە تە وە بە تە مە ن و ئاستی جۆراوجۆری( دنیای هونە ر!!)دە بە خشرێ و دە بە خشرێتە وە ! بێ ئە وە ی حساب بۆ ئە وە کرابێ ، کە (هونە رمە ندبوون ) مە رج و تواناو بە رهه می تایبە ت بە خۆی هه یە . ناکرێ هه رگە نجیکی تازە کاروهه ردە نگخۆشێک دە نگی هه ڵبڕی ئیتر بە ئاسانی بیکە ین بە هونە رمە ند!! وزۆر بە سانایی و بێ لێپرسینە وە و لە گە ڵ هونە ر مە ندە هونە رمە ندە کان..بە یە ک هه ناسە وبە یە ک ئاست پێیان بڵێین :- هونە رمە ند .( ئیمە لێرە مە بە ستمان تە نیا هونە رمە ندی – گۆرانیبێژ – ) هه رچەندە لە بواری شانۆو شێوەکارێ و سینەماس هه رئاوایە .

ئە م ڕە وشە ی میدیاکارانی وڵاتی ئیمە تێکە ڵییە کی دروستکردووە وبازاڕێکی هێناوە تە پێش ، کاڵاکان هه ر هه مووی بە یە ک نرخ بکڕدرێن و بفرۆشرێن !!ناکری بە مامۆستای مە قامات هونە رمە ند ( عە لی مە ردان ) بڵێین: هونە رمە ندو هه ر بە و ئاستە ش بە گە نجێکی دە نگخۆش وئارازوومە ندێک وبە هرە مە ندێک ولاسایی کارێکی تازە کاربلیێن : هونە ر مە ند !! ئە وە ڕێگا لە وە ناگرێ کە ئە م گە نجانە دواڕۆژ ببن بە هونە ر مە ند .بە ڵام ، دە بێ ئە وە بزانین ماوە ی نێوان هونە رمە ند وئە م تازە کارانە سالانێکی زۆرو بڕینی هه ورازو نشێوو مەرجێکی زۆری دە وێت .

نازناوی هونە رمە ند لە جیهانی هونە ری گۆرانی گوتن دا..ڕیک بە رامبە ربە نازناوی ( پرۆفیسۆر ) دە وە ستێتە وە ، پڕۆفیسۆری دنیای ئە کادیمیە ت وزانستی و یاسایی . نە ک ئە وپڕۆفیسۆریە ی کە لە ڕۆژهه ڵات و ولاتە دواکە وتوە کاندا هه یە کە زۆرتر بە رهه می کات و ڕۆتین وخاترو خۆترە ن ، پڕۆفیسۆری تەواو ئەوکەسەیە کە یان خاونی تیۆروداهێنانی خۆیەتی یا ئەوەتە لە تێگەیشتنی تیۆرەکانی پسپۆریەتی خۆی بووە تەوە !

لێرە ئە و بە هرە مە ندو توانا ڕیزپە ڕانە ش لە بیر ناکە م ، کە زۆر جار لە تە مە نی بچوک و سە رە تاوە بە توانایە کی زانستی وبە هرە یە کی گە ورە دە ردە کە ون . بۆ نموونە: هه ندی جار گە نجی واهه ڵدە کە وی لە تە مە نی ١٥ – ١٦ سآلیدا دە گە نە – پلە – ی پرۆفیسۆری .. پاش ئە وە ی لە پسپۆرییە کی تایبە ت داهێنانی پسپۆریەکی پێویست پێشکە ش دەکە ن ، هه ر بە م شێوە یە ش دە کرێ گە نجێکی بە هرە دارودە نگخۆشوتەمەن ١٥،١٦ساڵە ئە ویش لە مە یدانی گۆرانی گوتندا بە رهه می شایستە دابهێنی و پێی بگوترێ : هونە رمە ند ! بە ڵام ، ئە م جۆرە لێهاتوانە نابن بە پیوانە ی گشتی وئە م جۆرە گە نجانە لە جیهاندا ژمارە یان کە مە وتواناو کە سایە تی سە ر بە خۆیان هه یە .

قۆناخە کانی بوون بە هونە رمە ند :-

ئێمە لە ڕێگای بوون بە هونە مە ند چە ندین قۆناخ دە بینین ،هه وە ها جە ندین کە سایە تێش هه ن دە کری بە خۆماندووکردن و بە ردە وامی ڕێگای ڕاست بدۆزنە وە ودواجار – پلە – ی هونە رمە ندایە تی بە دە ست بهێنن .کە زۆر بە ی هونە رمە ندان بە ر هه می ئە م جۆرە هه وڵدانە ن .
ئێستاش پۆڵینبە ندی ئە مجۆرە کە سایە تیانە دە کە ین کە دە توانن پە رە بە توانای خۆیان بدە ن ودواجار بگە نە ئە و ئاستە ی پێیان بگوتری : هونە رمە ند .
دە نگخۆ ش :- هه ندێ منداڵ و گە نج هه ن هه ر لە سە رە تاوە بە سروشتی خۆیان دە نگیان خۆشە ودە توانن لاسایی هه ندێک لە هونە رمە ندە و گۆرانیبێژە ناسراوو ناودارە کان بکە نە وە ،ئە مانە ش ئە گە ر بە ردە وام بن وڕێگای زانستی بدۆزنە وە زووتر و چاکتر دە توانن ببن بە گۆرانی بێژو هونە ر مە ند. مە رجیش نیە هه موو دە نگخۆشێک ببن بە گۆرانیبێژوهونە رمە ند ، دە نگخۆش ڕێگای گە یشتنی بە هونە رمە ندیی و گۆرانیبێژیی ئاسانترە لە( لاساییکە رەو ە وئارەزوومە ند..) ئە گە ر بە ردە وام بن ، کسانی واش هه بوون دە نگیان خۆش نە بووە ! بە ڵام بە پێداگرتن و کارکردنی بە ردە وام و لێهاتوویی خۆیان و گرتنە بە ری ڕێگای زانستی بوونە تە هونە رمە ندێکی دیاروناسراو .مامۆستا( شە مال سائیب)یەکیکە لەو جۆرە هونەرمەندانە دە فە رمووێ : ( من دە نگم خۆش نە بوو بە خۆم دە نگی خۆم خۆشکرد .).

– لاسایی کردنە وە:-

هه ندی گە نج لاسایی گۆرانیبێژو هونو رمە ندە دیارو ناسراوە کان دە کە نە وە، مە رج نیە لە لاساییکردنە وە دا سە رکە وتووبن و یان دە نگیان خۆش بێت .هه ندێ لە لاسایی کە رە وە کان تە نیا لاسایی یە ک هونە رمە ند یان گۆرانی بێژێکی ناسراو دە کە نە وە ، هه شیانە لاسایی زۆر هونە رمە ند دە کاتە وە .لە نیو ئە مانە دا زۆریان سە رناکە ون و تاک تاکە ش دە بن بە لاسایی کە رە وە ی یە کێ لە هونە رمە ندە کان و هه تاسە ر هه ر بە لاسایی کە رە وە دە مێننە وە ، بە داخە وە ڕاگە یاندنە کان و خە لک بە م بە ڕێزانە ش دە ڵێن : هونە رمە ند !! ئاخر چۆن دە بێت حە سە ن زیرە ک و ئایشە شان و کە رە بیتە خاچؤو عە لی مە ردان و محە مە دی ماملێ و مە زهه ری خالقی وهۆمە رێ دزە یی و زۆری تر..هونە رمە ند بن و لاسایی کە رە وە کانیشیان هه ر هونە ر مە ندبن ؟! بۆ نموونە خوالێخۆش بوو( سادق حە ریری )کە لاسایی هونە رمە ندی گە ورە ی کورد( تاهیر تۆفیق)ی دە کردە وە ..دەکرێ هه ر وە ک تایەر تۆفیق و بە یە ک ئاست هونە رمە ند بیت !؟ یان بە ڕێز (سامان زیرە ک )کە لاسایی هونە رمە ندی ناودار (حە سە ن زیرە ک )دە کاتە وە ، بە هه مان ئاستی زیرە ک هونە ر مە ندبێت و هونە رمە ند خۆی ولاسایی کە رە وە کە ی بە یە ک هه ناسە پێیان بگوترێ هونە رمە ند؟؟ دیارە قسە لە سە ر ئە وە نیە کە لاسایی کە رە وەکان بە گوتنە وە ی گۆرانی هونە رمە ندان رۆلیان نیە لە نێو کۆمە لگادا ، نا ئە وانیش لە نیوە ندی هونە ری جالاکی خۆیان هه یە و هه واداری خۆشیان هه یە! دڵنیام بە ڕێزان لاسایی کە رە وە کان خۆشیان لە گە ڵ ئە و بە راوردە دانین و باشتر وایە بە م بە ڕیزانە بگوترێ : (گۆرانیبێژ ) واچاکە ئە وە ش بڵێین ئە و بەڕێزانە دە کری لە کارێکی تردا هونە رمە ند بن نە ک لە لاسایی کردنە وە دا .

لاسایی کە رە وە کان بە گوتنە وە ی ( شیعرو ئاواز ) لاسایی هونە رمە ندی دیاری کراوی خۆیان دە کە نە وە ، کە چی لە جۆری ( گوتن ) و( دە نگ )دا ناگە نە ئاستی گوتنی هونە رمە ندی مە بە ست .

ئە گە ر سە یر بکە ین ..هونە رمە ندان (قادر زیرە ک و محە مە د جە زا) هه ردووکیان لە سە رە تاو بۆ ماوە یە کی زۆر لاسایی هونە رمە ند ( حە سە ن زیرە ک ) یان دە کردە وە ولاسایی کردنە وە یە کی زۆر بە ئە شقە وە و زۆریان گۆرانی ئە و هونە رمەندە گوتە وە و گە روویان کرایە وە و گە یشتنە – دە نگ و گوتن- ی خۆیان،کە چی ئیستا کە س توانای ئە وە ی نیە گوێ لە و گۆرانیانە بگرێ کە ئە ودوو هونە ر مە ندە لە سە ردە می لاسایی کردنە وە داگوتوویانە تە وە لاسایی زیرەکیان کردووتەوە !کە چی هه ر ئە م دووانە توانیان قۆناخی لاسایی کردنە وە ببڕن و بگە ن بە دە نگی خۆیان و بە – پلە – ی هونە ر مە ندیی بگە ن ، ئێستا ئە وان و بە و گۆرانیانە هو نە ر مە ندن کە گۆرانی لاسایی کردنە وە نین ، بە رهه م و داهینانی خۆیانەو کە سێ کە بە م دووانە دە ڵێ هونە رمە ند مە بە ستی هونە رمە ندیە تی گوتنی گۆرانیە کانی دوای قۆناخی لاسایی کردنە وە یە .

بە هرە مە ند:-

– لە زۆر ڕووی زانستی و هونە ریە وە کە سانێ هه ڵدە کە ون هه ر لە
– منداڵێە وە بە هرە مە ندن وبە هرە کە یان زۆر زوو دە ردە کە وێ ،هه ندێ لە وانە بە هرە ی دە نگخۆشی و گۆرانی گوتنیان تێدایە ، جا ئە وانە ی خزمە تی ئە م بە هرە یە دە کە ن و ناهێلن بە هر کە یان بپوکێتە وە و زانستیانە و بە ئەشقەوە پە رە بە بە هرە کە یان دە دە ن ،دوا ڕؤژهونە رمە ندی گە ورە و ناودارین لێهە ڵدە کە وێ .زۆربە ئە وانە ش لە سە رە تاوە لاسایی هونە رمە ندە دیارو ناسراوە کان کردووتە وە .ئە مانە لە رووی دە نگە وە هه ر لە سە رە تاوە دە نگیان ئامادە یی و تایبە تمە ندی خۆی هه یە و سە رنجی گوێگران بۆ خۆی ڕادە کیشێ . بە لام دە رکە وتووە بۆ گە یشتن بە – پلە –ی هونە ر مە ندیی هه ر تە نیا بە هرە بە س نیە ! کارکردنی بە ردە وام و دۆزینە وە ی ڕێگای ڕاستی دە وێ .زۆر کە سی بە هرە دار نە یانتوانیوە پە رە بە بە هرە کە ی خۆیان بدە ن و بزربوون ، هه ندێ کە سیش بێ ئە وە ی بە هرە یە کیان هه بێ بە پیداگری خۆیان و بەردەوامیان و دواڕۆژلە دنیای هونە ر ناویکیان پە یداکردووە .

– ئارە زوو مە ند :

– گە نجان لە سە رە تاوە ئارە زووی زۆر شت دە کە ن ، هه ندێ لە و گە نجانە ش ئارە زووی ئە وە دە کە ن ببن بە گۆرانیبێژو هونە رمە ند، زۆربە شیان بە بێ ئە وە ی دە نگیان خۆش بێت و بەهرەداربن . ئە مانە زۆر کە میان دە توانن ئارەزوو مە ندییە کە ی خۆیان بکە ن بە هونە رمە ندیی و ئە وانی تر بزر دە بن و هه ندێکیشیان سە ر بە لایە کی تردادە کە ن . بە لام ئە وانە ی کات و هێز بۆ ئارەزوومە ندییە کە یان تە رخان دە کە ن و ڕیگای دروستی زانستی دەدۆزنەوە و ماندوونابن، دواڕۆژ دە گە نە ئارە زووی خۆیان و دە بن بە هونە رمە ند.

– گۆرانیبێژ :-

– گۆرانیبێژ ئە وکە سە یە ، دە نگیکی خۆشی هه یە و لاسایی زۆر هونە رمە ند دە کاتە وە وخە ڵک گوێی لیدە گرن و ئە ویش هه ر لە سە ر لاسایی کردنە وە بە ردە وام دە بێت وناتوانێ گۆرانی تایبە ت بە خۆی بە رهه مبێنی. بە ڵام ، زۆرتر گۆرانی فۆلکلۆری و گۆرانی هونە رمە ندانی تردە ڵێتە وە وبە ردە وام دە بێت لە گۆرانی گوتن دا ، دە کرێ پێیبگوترێ گۆرانیبێژ.. بە ڵام بە هیچ شێوە یە ک نابێتە( هونە رمە ند !!) ئێستاش لە نێوە ندی گۆرانی گوتنی هونە ری کوردیدا ،گۆرانیبێژمان زۆرترە لە هونەرمەند .

– هونە رمە ند :-

– هونە رمە ند ئە و کە سە یە کە لە بوارێک یان زیاترلە بوارێک خاوە نی بە رهه می داهێنراوی تایبە ت بە خۆیە تی ،بە رهه مە کان هه موو مە رجە کانی بە رهه می داهێنراویان تێدایە ،هه ر لە سە رە تاوە لە لائ – گوێگران- پێشوازی لێدە کرێ رۆژ لە دوای ڕۆژو ساڵ بە ساڵ ئە و بە رهه مە کانی زیاتر نرخی هونە ریان بە رزدە بیتە وە وزۆرتر بڵاو دە بنە وە وسنوری ناوچە وزمان ووڵاتە کە ی خۆی دە بە زێنی وبە رە بە رە ڕە هه ندی جیهانیی وە ردە گرێ وناو پە یدادە کات وگۆرانیبێژو گە نجە کان لاسایی دە کە نە وە .
– مە رجە کانی بوون بە هونە رمە ند :-
– هونە ر مە ند ئە گە ر لە سە رە تاوە بە هرە داربووبێت یان خۆی خۆی پێگە یاندبێت ،ئە وا دواجارهه ردە بیت مە رجە کانی هونە رمە ندبوونی تیدابیت وبە رهه مە کانی داهێنانبن،ئە و مە رجانە ش بە ڕای ئێمە ئە مانە ن
:-
– ١-دە نگخۆشیی:

بۆهونە رمە ندی گۆرانیبێژ دە نگخۆشی پێویستیە کی سە رە کییە جا دەنگخۆشیەکەی بەهرەبێت یان خۆی دەنگی خۆی خۆش کردبیت ،بۆ ئە وە ی بە دە نگی خۆش بتوانێ گوێگر بۆخۆی پە یدا بکات وسە رنجی جە ماوە ر بۆ لای خۆی ڕاکیشێ وبە ردە وام گوێی لێبگرن و بیزار نە بن ، ئە ودە نگە ش سۆزێکی تایبە ت بە خۆی هه بێت وجیای بکاتە وە لە دە نگی خۆشی هونە ر مە ندانی ترو نە بیت بە لاسایی کەرە وە ی کە سی تر.بە لکو خە ڵک لاسایی ئە وبکە نە وە . نموو نە ی ئە م جۆرە هونە رمە ندو دە نگخۆشانە مان لە کوردە واری دا هه یە . .

ئێستا بۆ نموونە باسی دوو جۆر دە نگ دە کە ین :-

دە نگی یە کە م : هونە رمە ند٠(تاهیر تۆفیق) خاوە نی دە نگێکی کوردانە ی پرسۆزوبە رزە کە تایە ر تۆفیق زۆر جوان و سە رکە وتوانەدەنگی خۆی بە کاری دە هێنێ ولە گوتنی ئاوازە کوردییە کان دا زۆر سە رکە وتووە و گوێگر دە خاتە دنیای ئە فسوناوییە وە ودە نگی لە دە نگی هیچ هونە رمە ندێکی تر ناچێ !تایبە تییە کی ئە ودە نگە ئە وە یە کە هه ر لە سە رە تاوە یە ک دە نگە و هه تاکۆتایی هه روا بە جوانی مایە وە وتایبە تمە ندی هونە ری خۆی پاراست وبەردەوام بە یەک دەنگ گۆرانی دەڵێت ویەک گۆرانی هه رجەندی دووبارەی بکاتەوە دەنگی هه ر هه مان دەنگە، تائێستاش رۆژ بە ڕۆژ گوێیگرو هه واداری زۆرتر دە بێت . .

دە نگی دووە م :دە نگی هونە رمە ند (حە سە ن زیرە ک) حە سە ن زیرە ک دە نگێکی کوردانە و چیاییانە وپیاوانە و کلتورییانە زیرە کیانەی گەرم و پڕ لە شادی و خەمی هه یە ، دە نگێکی پڕاو پر لە سۆزی ڕە نگاو ڕە نگ و ڕە نگ تاوسی و پە لکە زێڕینە یی و ئاوە دانە لە بە رزو نزمی ، دە نگێکی زیرە کانە وگونجاو لە گە ڵ گۆڕانی بارە دە روو نییە کانی زیرە ک خۆی ، ئە گە ر سە رنج بدە ین زیرە ک هیچ گۆرانییە کی دوو جار بە یە ک دە نگ نە گوتووتە وە بە پێجەوانەی دەنگی هونەرمەند تایەر تۆفیق کە هه رگۆرانیەکی خۆی چەندجاربڵێتەوە هه ربە هه مان دنگی جاری یەکەمە، دە نگی زیرە ک بە ردە وام لە گۆڕاندایە ،یە کێ لە نزیکە کانی زیرە ک دە ڵێ : لە رۆژدا چە ندین جاردە نگی دە گۆڕا وسبە ینان و نیوە ڕۆیان ئێوارانیش دە نگی گۆرانی بە سە ردادە هات !!لە گە ڵ هه موو گۆڕانیێکدا دە نگی تازە و سۆزی نوێ لە گە ڵ خۆی دە هێنا و خۆش و خۆشتربە خەمباری و شادییەوە .

جگە لە دە نگی ئە م دوو هونە رمە ندە ، زۆر هونە رمە ندی تری کورد ..ئە وانیش خاوە نی دە نگی تایبە تی خۆیانن ،بە جۆرێک هه ر هونە رمە ندێک کە بە ڕاستی هونە رمە ندبێت ئە وا بێشک دە نگی تایبە ت بە خۆی هه یە بۆنموونە : مامۆستا عەلی مەردان ، محەمەد عارف جەزراوی حەسەنێ جزیری ، سەید عەلی ئەسغەری کوردستانی ، ئایشە شان ، خوداداد عەلی ، مەریەم خان ،محەمەدی ماملێ ،سێوە ، زۆرو زۆری تر .

٢- گوتن ( اداء ):-

هونە ری گوتن واتە (اداء) هونە ری هه رە بە رزو پێویستی هونە رمە ندە ،دە کرێ هونە رمە ند شیعری باشی لە بە ر دە ست بێت وئاوازی تازە و جوانی هه بێ ودە نگیشی خۆش بیت ، بە ڵام ، ئە گە ر لە گوتندا شارەزاودە نگ ناس نە بوونە یتوانی بە جوانی لە جوانییەکانی گوتن سەرکەوتووبیت؛ ئە وا هه رگیز سەر کە وتوو نابێت !بۆگوتن هونە رمە ند پیویستی بە ناسینی تواناو چینە کانی دە نگی خۆیە تی و هه روە ها ناسینی تە واوی ئاوازە کان و شارەزالە چێنەکانی دەنگی خۆی..بۆ ئە وە ی هونە رمە ند لە گوتنی گۆرانیدا سە رکە وتوو بیت واچاکە بە جوانی و ڕە وانی شیعری گۆرانییە کە لە بە ربکات و لەگەڵ ماناکەی تێکەڵ ببیت وبە ڕە وانی ئاوازی وشە کان دە رببڕێ و ماناکە ی بگە ینێ و پە یامی دە قە کە ون نە کات لە کاتی گوتندا سنووری خۆی نە بە زێنی و قالبی ئاوازەکەش بەپێی پیویست پربکاتەوە .

٢- ئاواز:-

لە نیو هونە رەکانی ئاوازدا.. جۆرە کانی ئاواز زۆرن ، هونە رمەند دە بی بە چاکی و شارە زایی ئاوازە کانی نە تە وە کە ی خۆی و ئاوازەکانی دە ورو بە ربیت ،لە گوتنی گۆرانییە کە دا دە بی –ئاواز و دە ق – لە گە ڵ یە کتر گونجاو بن و مە بە ست و پە یامی دە قە کە بە سە ر کە وتوویی بگە ینێ و لە گوتندا هه ر یە ک لە شیعرو ئاوازە کە یە کتر تە واو بکە ن ، ئاواز گوتنە وە ی بۆ لاسایی کە رە وەوئارەزوومە ندودە نگخۆش وگۆرانیبێژ ئاسانە !واتە گوتنە وە ی ئاواز ئاسانە ، بە ڵام ،گوتنە وە ی( گوتن) کارێکی زە حمە تە و جۆری گوتن تایبەتمەندی هونەرمەندە .

-٤- شیعر (دە ق ):

گە رچی مە رج نیە هه موو جارێک هونە رمە ند خۆی شاعیر ىێت، بە ڵام لە هه ڵبژاردنی شیعردا پێویستە وە ک هه لبژاردنی ئاواز وردو باریک بێت وشیعرە کە واچاکە پە یام و مە بە ستی خۆی هه بێت و هونەرمەند بە شێوەیەک وشەکان دەرببڕێ وەک ئەوەی ناوەرۆکی شیئرەکە خواست و بەسەر هاتی خۆی بێت ، شیعر دە بێ بە زمانێکی ڕە وان وبێ گرێ بگوترێ و ماناو مە بە ستە کە بگە یێنێ و لە گە ڵ ئاوازە کە یدا بگونجێ ،هه ندێک لە هونە رمە ندانیش خۆیان شیعر بۆ گۆرانیە کانی خۆیان دە نووسن وئاوازو گوتنیش هه ر هی خۆیانە و ئەم جۆرە هونەرمەندانەش زووترو چاکتر سەرکەوتوودەبن و بەرهه مەکانیان پێشوازی تایبەتیان لی دەکرێ .

تواناکانی هونە رمە ندان :-

هونە رمە ندان هه موو یان لەڕووی تواناو لێهاتووییە وە وە ک یە ک نین!ئێمە ئە م یە ک نە بوونە دە کە ین بە چوار بە ش :-

یە کە م:هونە رمە ند هه یە تە نیا (گوتن ) هی خۆیە تی (شیعرو ئاوازو مۆسیقا و دابەشکردنی مۆسیقاش) هونە رمە ندانی تری نێوە ندی هونە ری یارمە تی دە دە ن ، بە ڵام ؛ لە گوتندا هونە رمە ندە و حە ق دە دات بە کۆی لایە نە کانی پێویست بۆگۆرانی سە ر کە وتوو، ئە مە ش هه رلە نێو کوردا وانیە !لە هه موو جیهان هه روایە و زۆر هونەرمەندی بەم شێوەیە لە جیهان دا هه ن و ناوو ناوبانگی زۆریان پەیداکردووە .

دووە م :هه ندێک هونە رمە ند ( ئاوازو گوتن ) هی خۆیانە و شیعرو مۆسیقا شاعیرو مۆزیسیان یارمە تی دە دە ن وهه ندێ هونەرمەند بۆخۆشیان شارەزایی مۆسیقیان هه یەو دەتوانن ئامیرێک یان زیاتر بژەنن و ئەمانە ش چاکتر دەتوانن دەنگی خۆیان لە گەڵ تیپی مۆسیقا بگونجێنن و لە قالبە مۆسیقیەکە دەرنەچن و لە گوتن دا سەرکەوتووبن.

سێیە م:هه ندیک هونە رمە ند تواناو بە هرە یە کی زۆریان هه یە و دە توانن هه موو کارە کانیان بە خۆیان بیکە ن ، هه رلە( شیعرو ئاوازو مۆسقاو گوتن )ە وە هه موو ی کاری خۆیانە ، ئەم جۆرە هونەرمەندانەش لە هه مووجیهان ژمارەیان زۆرکەمە .،

هه ندێ جار هه ندە ک هونە رمە ند بە هه رهۆیە ک بیت بە تە نیا کار دە کە ن و گۆرانی بێ مۆسیقا دە ڵێن :نموو نە ی ئە م جۆرە گۆرانی گوتنە دوا کاسێتی نە مر( حە سە ن زیرە ک )ە کە بە کاسێتی (بێ مۆسیقا یان کاسێتی پێش مردنی ) ناسراوە ،بە ڕای ئیمە ئە م کاسێتە دواهاواری دڵ و دە روونی پڕ خە م وحە سرە تی ژیانی پڕ مە ینە تی و دە ر بە دە ری و بێ جێ و بی ڕێگای خۆیە تی !ئە م کارە پر داهینانە ی زیرە ک دە کری لە زۆر ڕووە وە لێی بکۆڵریتە وە ، لە م کاسیتە دا زیرە ک وە ک ئە وە ی هه ستی کردووە لە مردن نزیک بووە تە وە ، هه ولیداوە چە ندی پێشی دە کرێ سۆزو ئاوازو خە م و حە سرە تی ناخی دڵی خۆی بداتە دە رە وە !ئە م کاسێتە کە رە ستە ی چە ندێن لێکۆڵینە وە ی زانستی لە ناو خۆدا هه لگرتووە و نموونە یە کی کە م وێنە یە ، پیاو سەری سوڕ دەمێنێ کە زیرەک بە نەخۆشی و لە پیش مردندا توانیویەتی بەم شیوە بەرزە و بەم دەروونە لەباروو بەم سۆزە پڕ خۆشی و خەمە دەنگ هه لبڕێ .

دواجارمە بە ستی ئیمە لە م نووسینە دائە وە بوو کە :-

یە کە م :لە مە و دواخە ڵک بە گشتی وڕاگە یاندکارومیدیاکاران بە تایبە ت ..بزانن بە كێ دە ڵێن:( هونە رمە ند ) .

دووەم:پسپۆرو مامۆستایانی هونە رو هونە رمە ندان خۆیان و لیکۆلە رانی هونە رڕای خۆیان لە سە ر ئە م بابە تە دە رببرن و دە ولە مە ندی بکە ن و ساغیان بکە نە وە .

/٢٢/٧/٢٠١٦

………………………………………………………………
تێبینی: ماوەیوکی زۆرە ئەم بابەتەم بۆ برای بەڕێزم نووسەری ناودار مامۆستا ( فازیل شەورۆ ) ناردبوو ، بەو هیوایەی لای خۆیان بلاوی بکەنەوە ، بەداخەوە بە هۆی گرفتی چاپ دواکەوت ، هه ربۆیە حەزم نەکرد چێتر دوابکەوێ ، برایانە ڕوخسەتم لە مامۆستایان خواست و لێرە بڵاوم کردەوە .

mm

دەنگەکان وەک رۆژنامەیەکی ئەلکترۆنی لەپێناوی فەراهەمکردنی سەکۆیەکی ئازاد بۆ دەنگە جیاوازەکان لە ١ی حوزەیرانی ٢٠٠٢ دەستی بەکارکردن کردووە لە شاری تۆرنتۆ. دەنگەکان بە رۆژنامەی خۆتان بزانن و لەرێی ناردنی بابەتەکانتانەوە بەرەو پێشی بەرن لەپێناوی بنیاتنانی کۆمەڵگەیەکی هۆشیار و ئازاد و یەکساندا.

Previous
Next
Kurdish