ژنە لەشفرۆشەکە … سمکۆ ئەحمەد


ئەی ئەو ژنەی کە خەڵکی گەڕەك
بەردیان تێ دەگرتی
تۆش خورمات بۆ هەڵدەدانەوە
کەس لە حیکمەتی بێ دەنگیەکەت
نەدەگەشت
کەس لە ووشەکانی چاووت
نەدەگەشت
تۆ وەك پەلکی دارخورماکان
لەترسی بەردەکانیان
بەرەو ئاسمان هەڵچووبویت و
ئێمەی مناڵی گەڕەك
لەژێر پێ و ناوگەڵی
ژنان و پیاوانی گەڕەك
سەیرمان دەکرد
بەردی کێ دەتپێكێ؟
دەستی کێ بێ یەکەمجار
کە دەتگاتێ؟
تۆش وەك مۆڵەتی خودات پێ بێ
باکت نەبوو ، دەنگت نەبوو
*****
تۆ مێردت نەبوو
بەس چی پیاوی گەڕەک بوو
مێردتی تۆ بوو
باوکەکانمان بەس لە عاستی تۆیا
خۆیان بوون
لەگەڵ دایکمان ئەهریمەن و
لەگەڵ تۆ شدا
فریشتە بوون
لە گەڵ گیڤەی بەردەکاندا
لەگەڵ ئاوازی بەندەکاندا
نەرم نەرم سەمات دەکرد..!
تۆ مۆڵەتی خودات پێ بوو
باکت نەبوو، باکت نەبوو!
****
ئەی ئەو ژنەی بە تیلەیەك
چی مێرد منداڵ بوو
خستە سەر چۆك..
نازانم بۆ ڕقمان لێت بوو؟
ئەو ڕۆژەشی کە کوشتمانی
لە باتی بەرد
خورمایەك بوو
لە دەستت بوو

سمکۆ ئەحمەد لەندەن
۲٠۱۷