()له‌خاكا به‌رامه‌ی گڵیله‌ئاونگا تام و بۆی گوڵله‌چاوا نیگای ده‌رفه‌تیله‌جه‌سته‌یا ورده‌ ترپه‌یهه‌ناسه‌و دڵله‌عه‌شقا سۆزی ده‌مته‌نیله‌ئه‌مه‌كا راستگۆیی كارله‌هه‌ڵوێستا ورده‌ شوێن پێیله‌به‌هارا نه‌رمه‌ سه‌مایهه‌ڵپه‌ڕكێی دارله‌شه‌وا ئه‌ستێره‌ی گه‌شیله‌رۆژا خۆری سه‌ركه‌شیله‌ژینا تروسكه‌ی هیوایله‌خۆزگه‌دا شیله‌ی ئاواتله‌منا Continue Reading »