کتێبخانە …. عەلی حەمەڕەشید


کتێبخــانە شــــیرینە
رازاوەیـــە و ڕەنگـــینە
بۆ خۆزگە و خەونی منداڵ
بووە بە خـــۆشترین ماڵ
شوێنێکە تــــەواو دڵگیر
بۆ ئێمەی بچکـــۆلە و ژیر
وەکو پێشەنگە دیـــــارە
پڕ کتێب و گۆڤـــــــارە
ھی چیرۆکی جــۆراوجــۆر
ھۆنـــراوەی تایبەت و زۆر
یان زانیاری ھەمـــەڕەنگ
لەگەڵ وێنەی ڕەنگاوڕەنگ
بۆیە ھـــەر کتێبخــــانە
خۆشترین جێی ھەمـــووانە

١٢/٧/٢٠١٨