ڕەشەبا … ن.ریزان فەتاح


چۆن بزانین ڕەشەبا
لە کوردستان هەڵدەکا؟

هەرکاتێ درەختەکان
لە شەقام و ماڵەکان

بەخێرایی دەجوڵان
گەڵا و لقیان دەهەژان

ئاسمان ڕەنگی بگۆڕێ
هەندێک خۆڵاوی ببێ

نیشانەی ڕەشەبایە
وژە وژی لەگەڵدایە

بۆیە دەبێ وریا بین
هەتا بەبێ زیان بین

********************