Skip to Content

Home / Articles Posted by Sardar Jaf

Blog Archives

ئێوارانە ٢٣.. سەردار جاف

ئێوارانە ٢٣.. سەردار جاف

ئێوارەيە و نمە خەياڵێ ئاودامانی تەنيووم سبەی سەفەرە و رێی دوورم چەپڵەڕێزانە قەتارەی بيرەکانم لە شاڕێکانەوە پەرت پەرتن و لە کۆبڵنزێ ئارامگرێکی گەنيووم هێدی هێدی کات دەڕوا لە تەمەنێ کەم Continue Reading »

ئێوارانە ٢٢.. سەردار جاف

ئێوارانە ٢٢.. سەردار جاف

ئێوارانێ لە وێ بووم وکاروانسەرا بووە خەڵوەتخانەکەی رێ و نەهاتمەوەناونيشانێ لە سۆراغمە، وڵاتێ لە ئاگر و منيش بەفرکنەی گەوهەر و نيگايەک بولێڵييەرەش و سپی ، تەڕەزن و دێم دەسووڕێبە چواردەوری Continue Reading »

ئێوارانە ٢١.. سەردار جاف

ئێوارانە ٢١.. سەردار جاف

ئەم ئێوارەژوانێک لە تەک مادۆناکەی تسن بەرێوەيەچاوەکان زيت و هەستەکان فڕيووشنروێ بايەکی بە فرە و تاوێکيشی کرێوەيەترومبێلە سەرەرۆکانلە ديدارێ نابەڵەد و بێ ئاگانکەپرێ پڕ لە لالەزار و رەنگاڵەییبە حەسرەتەوە رێی Continue Reading »

ئێوارانە ٢٠.. سەردار جاف

ئێوارانە ٢٠.. سەردار جاف

ئێوارەيەکبە لێوڕێژی لە خۆم تۆ دەبينموای لە ئينجانە جوانەکانی هەشتی سێوەک لانەيەکی خۆر دەتبينم ، تەڕتەڕلەرەبايەک دەتشنێنێ وهەر تۆی دەبييە هەموو کەسێشنەبايەکی ئەوينیی، وا نوقمی لوولبوونت دەکاگێژەڵوکەيش ناتترسێنێئەم دەماغی پووچە، Continue Reading »

ئێوارانە ١٩.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٩.. سەردار جاف

لالێک، بە مەستييەوەهەموو ئێوارەيەک گۆرانی بۆ مانگ دەچڕێزەردەی خۆر، بە دارشەقێکەوە سەرچۆپی گرتووەئەستێرە، لەو بەردەم سەرما،بە زريوە زريوەوە لە چەپڵەڕێزانەهەور، بە حيلکەحيلکی پێکەنينەوە سپیپۆشی نواندووەبا، بە هەنسک و لە تەک Continue Reading »

ئێوارانە ١٨.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٨.. سەردار جاف

ئەم ئێوارەگوندێک خۆر بەڕێ دەکاشاخێ دەيشارێتەوەدۆڵێک لە ئامێزی دەنێرووبار و دەريا نغرۆی دەکەنتاريکی رووناهی شەق دەکا وشەوەزەنگ رێ دەبڕێئێوارەيەکخەون بە جريوەی چۆلەکەوە دەبينێبە پێکی مەستبوونبە ئاوێزانی شەوانی سەر سەکۆ دەريايەکخەون Continue Reading »

ئێوارانە ١٧.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٧.. سەردار جاف

ئێوارەيە و کوێرێک دەڕوانێتە ئاوابوونی خۆر بە دووی مەنزڵێ وێڵە نازانێ سۆراغی چی دەکا دار عەساکەی بە دەم گوژم و لرفەی زريانەوە لووش دەدرێ کنەی کوچە و گوزەرەکانی شار دەکا Continue Reading »

ئێوارانە ١٦.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٦.. سەردار جاف

ئەم ئێوارەسمۆرەيەک بە جوڵە لاسارەکانی زەردەی خۆرەتاوی دەشاردەوەشەرمی لە گەڵا دەکرد و دەخزايە کونە دارێکی کۆن وهەر وەک جاران گوێزی دەبردەوەلە پێپليکانەکانی واتسابەوەلەنجە نهێنييەکانی جاڕدەدا وکلکی تەپوتۆزێکی غوباری و تەمتوومانی Continue Reading »

ئێوارانە ١٥.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٥.. سەردار جاف

ئێوارانێ بۆنی بەخوردەکەی بەر ماڵان دێشەو دەنگی چرکەی کاتژمێری تاريکی وقرچە قرچی خەياڵەکان دێئێوارانێ دەبنە بۆن و خۆ لە نێو شين باوەکەدا نغرۆنسەمفۆنيای بسکی لە تامە ژەهرە مارەکەی ” نالی Continue Reading »

ئێوارانە.. ١٤.. سەردار جاف

ئێوارانە.. ١٤.. سەردار جاف

ئەم ئێوارە چرپە چرپی دوای رێزان و لەنجە و سەماحەوشەيەک دەبێتە جێ حۆری و بە دەم بزەيەکەوەلێوەقرچەی لێدێ و لە کاروانما بە جێمائيدی هەستەکان وەک دەمە و ئێوارە زەردزەرد دەچنەوەلەوديويشەوە Continue Reading »

ئێوارانە ١٣.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٣.. سەردار جاف

ئەم ئێوارە چاو نێرگزێ خومارييەپرچی لوولی بسکانەيە ستارييەشەرابی من وا لە لێوت لوتفت هەبێکوشتەی ناز و لەنجەکەتم، عەيارييەکە شەو داهات سێبەرت بێ تا کازێوەياخی بوونی رۆح شەهلایی غەددارييەنهانخانەی دڵت بۆتە Continue Reading »

ئێوارانە ١٢.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٢.. سەردار جاف

ئەم ئێوارە دەمودووی سەفەرێکە،ترپەی گەڕانەوەی دێ و کاروانە رێيەکە،خۆشخوانی بولبولی دەم سپێدەی گرتووەچەرخەی قوتوبوندی کريستاڵیچاوانی ئێشکگر و خەواڵووی شەوی هەژاندووەئەم ئێوارە لەپەکان بۆ دەخسکێ و لە بری ئاو، ئەشکی بە Continue Reading »

ئێوارانە ١١.. سەردار جاف

ئێوارانە ١١.. سەردار جاف

ئەم ئێوارە خەم دەبێتە ژنێکی جوان و لە گەردنم دەئاڵێمەراقەکانم دەبنە بەژن زرافێکی ژان ودەبنە کل و ماسکەرا بە سەر چاو کاڵێژن حەرفەکانی شيعرە و لە بنميچی کتێبێکدا دەخولێتەوەلە باوەشی Continue Reading »

ئێوارانە ١٠.. سەردار جاف

ئێوارانە ١٠.. سەردار جاف

فرمێسکەکانی ئەم ئێوارەم بە ئاوابوونی خۆر سپاردخەياڵە پەرتەوازەکانمبوون بە دەعبايەک و بە شەودا بۆ گزنگم ناردشەو لە دەست من هەڵهات، نەبا بە ئەشکم باڵا تەڕ بێت و هۆگر و دەستەوئەژنۆی Continue Reading »

ئێوارانە ٨.. سەردار جاف

ئێوارانە ٨.. سەردار جاف

ئێوارانەيەک تەزيوی سەحەرێکی خنکاومبای شنەيەک بە چپەيەک خۆی دەپەخشێنی بە دڵە فيرقەتەکەی جێماوملە پێخەفی لوولبووندا ئاڵوگۆڕی هەقمەئەو هەقەی شەرم لە دووتابلۆی نيگا هەڵواسراوەکان دەکانازانم من لە هەق لوول بووم يا Continue Reading »

ئێوارانە ٧.. سەردار جاف

ئێوارانە ٧.. سەردار جاف

عەيامێکە ئێوارانە بەر بۆتە وێزەم و دەمخوادەستی پێکەنينەکانت دەگرم و پياسەيەک بە نێو کاوڵاشی لەش و ناخما دەکەينبە نێو گوژمی تاريکی شەواگەڕانێکی سەرەتاتکێیانە ديوەخانە ساراييەکەمان دەکەينتۆ بە خۆت سيخناخم دەکەیقريوەکانت Continue Reading »

ئێوارانە.. ٦.. سەردار جاف

ئێوارانە.. ٦.. سەردار جاف

ئێوارەيە و تەی دەکەم بە نێو يادگارييە جوانەکانت کە نازانن بڕانەوە چ مانايەکی هەيەئێوارەيە و شەپۆلە گەرمەکانی ناخت ئاوێزان بوونی باڵای بۆ نييەدەرکەوتنت لە سەمای ئەو گەڵا زەردە وەريوە و Continue Reading »

شیعر: ئێوارانە.. سەردار جاف

شیعر: ئێوارانە.. سەردار جاف

( ٥ ) ئەم ئێوارە پياسەيەک بە کۆڕنيشی کتێبخانەکەما دەکەم ئەو بوخچەيەک تووڕەبوونی جێهێشتووە ئەڵقەی خەياڵمەندانی بە حەرفێکی دوايين شيعرمەوە لکاند بوو ئەو هەميشە بە سەر رستەکانی ئێوارانا دەچوو بۆ Continue Reading »

ئێوارانە ٤.. سەردار جاف

ئێوارانە ٤.. سەردار جاف

ئێوارەیە و پەنجە تەزیوەکانم ، لە بن عیشقی بێ مەیلی دەڕچێن……لەو دیو دەرگای خەراباتەوە …..لە تەک کاوڵاشی ئەوینێکی پڕ برینەوە….پێڵوەکان بە تامەزرۆی ژوانەوە سەر دەنێنەوە ..ناخەکان لە پەرۆشییەوە گیرۆدەی عەبا Continue Reading »

ئێوارانە/3/.. سەردار جاف

ئێوارانە/3/.. سەردار جاف

( ٣ ) ئێوارەيەک ملوانکەکەی گەردنی ، ئاڵۆسکاوی نێوان پەنجە دڕەکانم بوولە پرياسکەی رووخساريدا ولەو ديو پەنجەرە تەڵخەکەوە دەرکەوت وشپڕێوی من بريسکەی مۆمی ژوورەکەی هەراسان و بێ حەوسەڵە کردلەو کاتەوە Continue Reading »

ئێوارانە/2/.. سەردار جاف

ئێوارانە/2/.. سەردار جاف

٢ ئەم ئێوارەنمە بارانی ئيشقت تەڕی کردمبە دەم پياسەی ئێوارە پاييزێ، ورتە ورتی ميلۆدييەک مەستم دەکابە نەشئەی نەسيمی غوربەتەوە لە شەققەی باڵی ئەوين دەدمگرێ کوێرەی تەمەنی نەهامەتی دەکەمەوەکەچی لە دوورەوەکە Continue Reading »

ئێوارانە.. سەردار جاف

ئێوارانە.. سەردار جاف

( ١ ) بۆ ئەزيزێ لە سەوزایی هەڵهات و لە خەزان يەکمان گرت ئەم ئێوارە شێدارەهەورێ بەری ئاسمانی شين و جوانی لێ تەنيووم. بە سەر دەفری هەناسەتەوە رێ دەکەم، لە Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين\ دونيای شيعر.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين\ دونيای شيعر.. سەردار جاف

( 2 ) نامانەوێ ژانر و باسەکانمان درێژدادڕی تێدا بکەين تاوەکو تۆ تووشاری وەڕسبوون نەبيت، بە چێژ و خرۆش و پشووی ئاوەزتەوە دەست بە خوێندنەوە بکەی، ناکرێ لە ئێستاوە بە Continue Reading »

بەشێک لە قەسيدەی سێوە.. سەردار جاف

بەشێک لە قەسيدەی سێوە.. سەردار جاف

کچی دونيا، بای نيشتيمانلە يەکەم شەپۆلی گۆمی خۆرئاوای شار و کوچە و بەر داڵانەکەت بڕوانە تۆبە دەم نەرمە سەمای ئاوا،حەرفەکانی شيعرم لە سەر گەڵا زەردێکی کەنارا،شەونمی داباريوە و خۆ دەلەنگێنێپاييز Continue Reading »

دونيای شيعر.. سەردار جاف

دونيای شيعر.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين ( ١ ) لە زنجيرەکانی پێشوو باسمان لەوە کرد کە لە ناو کورد دا هەموو لە رێوە پەنا بۆ شيعر دەبەن کە قورسترين ژانرە، ئێستايش Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسي.. روو لە چی بکەم.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسي.. روو لە چی بکەم.. سەردار جاف

ماوەيەکە دەستت بە جۆرە نووسينێک کردووە، نەک خۆت ساغ نەکردۆتەوە بگرە شەرم دەکەی نيشانی کەسانی شارەزا و بە ئەزموونيشی بدەی، هەر خۆت دەخۆيتەوە، دەشێ هۆکارەکەی ئەوە بێت نەتتوانی بێت رێچکەی Continue Reading »

ئەم بەدڕەوشتانە پەروەدەی دەستی چ جۆرە مەلایەکن؟.. گۆران هەڵەبجەیی

ئەم بەدڕەوشتانە پەروەدەی دەستی چ جۆرە مەلایەکن؟.. گۆران هەڵەبجەیی

[باشترین ئاین ئەوەیە کە بتکاتە مرۆڤێکی بەڕەوشت و بەسۆز و پڕبەزەیی ./ دالایی لاما ] مرۆڤ هەڵگر و پەیڕەوکاری هەر ئایدیاو هزرو ئاین و مەزهەبێک بێت پێویستەو زۆریش پێویستە ئاکارو Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين-٤.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين-٤.. سەردار جاف

چۆن دەست بە نووسين بکەم ئێستا تۆ خاوەن کتێبخانەيەکی هەژارانەی وەلێ کتێبی پڕ بايەخن کە تا ئەندازەيەک لە ناو دۆست و هاوەڵ و يارانت ئيرەييت پێدەبردرێت، ئەو ئيرەیی پێبردنە لە Continue Reading »

ڕابەری پرچ.. سەردار جاف

ڕابەری پرچ.. سەردار جاف

پاییز کە پرچی خۆی دەڕنێلەچکی تۆبەدەم ڕەشەبای تۆزەوەبە مەندیلی ڕەش و سپی گرێدەداتاڵ تاڵ پرچتدەبنە بەردی نێو لەپم وگەواڵە ھەوری ڕەش و پیس، رادەماڵێ وحیجابی زوڵم و زۆرداری فڕێدەدا……. ……. Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين.. سەردار جاف

بە چ ناوێک بڵاو بکەمەوە سەردار جاف     رەنگە زۆر کەس لای سەير بێت، باس لە هەڵبژاردنی ناوێک بکەين کە کەسی نووسەر بۆ خۆی دەستنيشانی بکات تاوەکو پێی بناسرێت و Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين.. سەردار جاف

خەسڵەتە جێگيرەکانی نووسين وتمان شەرم توور بدە دەنا بە هيچ ناگەی، بۆ خۆت بەهرەيەکت هەيە، لێی حاڵی نيت نازانی چييە، کەچی کە کتێبێ يان رۆژنامەيەک دەبينی، رۆژانە چەندين باسوخواسی هەمەڕەنگی Continue Reading »

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين: دەسپێکم چۆن بێت.. سەردار جاف

زنجيرە وتاری نووسين بەرەو نووسين: دەسپێکم چۆن بێت.. سەردار جاف

دەوڵەمەندی بير و پاشخانی ئەبستمۆلۆژی و رۆحی ئارەزوومەندانەی نووسين، ئەو دەرگايەيە بەهەشتی خودناسين بە رووی پانتایی دونيای ئەدەب و هونەر و رۆژنامەوانی و سياسەت و ئيکۆنۆمی و …..تاد، لە بەردەم Continue Reading »

تراويلکە.. سەردار جاف

تراويلکە.. سەردار جاف

ژێوانێکی سەرەڕۆم ونيگاکانم بە چەقی هەڵەيەکدا چوونخەياڵدانمخەياڵپڵاوی بێدەربەستبۆ کن ئاوێسارايەکی رووتەنيە ومينا خۆرێ وا لە ئەوککەچی نهاگۆچانی رێ و گەيشتنی مەبەستمەچەند درۆيەکی پێچراو و پڕ پەنهانیفريودەرێکی سادەن وعەقڵ خەڵتانی تاوان Continue Reading »

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-5-.. سەردار جاف

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-5-.. سەردار جاف

{ بەشی پێنجەم و کۆتایی } کات و شوێنکات کەرەستەيەکی ماتريالی نييە بيبينين و بيگرين، يان بۆنی بکەين، يان تامی بکەين، لە ناوەوەی هەر يەکێکمان پانتاییەکی گەورەی قۆرخکردووەو سڵی لێدەکەيەنەوە Continue Reading »

داستانی گەبە.. سەردار جاف

داستانی گەبە.. سەردار جاف

پانتایی ڕەزێکی بێبەر حەوشەی خەیاڵەکانی بوو، بەدەم وڕێنەوە خەونی بەدیلبوونی مەیلەکانییەوە دەبینی، ئافاتێ ژوانە حەزەکانی گرتەوە، ئیدی قاوشەکانی بیمارستانێ بوونە دارشەقی ڕێڕەوی، بەدەم ھۆنینەوەی کزە دەنگی بنلێوەوە واڵەکەی ئاوەدانبۆوە، تریفەی Continue Reading »

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-4-… سەردار جاف

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-4-… سەردار جاف

{ بەشی چوارەم } سياسەت يان ئايديۆلۆژيانەماندەويست توخنی ئەم لايەنەی رۆمانەکە بکەوين، جگە لەوەی پانتاییەکی فراوانی هەيە، لە نێو کورديشدا بە پێی پەتی تێی کەوتووين و ئیدی بۆتە هەموو ساتێکی Continue Reading »

روومئاوا… سەردار جاف

روومئاوا… سەردار جاف

سڵاو ھەنار گیان ….لە کەنار قەتماغەی برینەکەما ڕاکشاوم و دەڕوانمە شەپۆلەکانی خوێن وا لە بن چەق بەستوو و ھێشک بوونەوەی کێم و خوێن لرفەی دێ…. ئازارەکانی ھەموو شەوانێ لە سەمفۆنیاکانی Continue Reading »

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە -3- سەردار جاف

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە -3- سەردار جاف

{ بەشی سێيەم } گۆشەگيریخوێنەر کاتێک ئەم رۆمانە دەخوێنێتەوە هەست بە ماندووبوونێکی زۆری نووسەر دەکات، وەلێ ئاخۆ نووسەريش توانيويەتی تێيدا تا ئەندازەيەکی باش سەرکەوتوو بێت، ياخود هيچی بە خوێنەر نەگەياندووە Continue Reading »

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-2-… سەردار جاف

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە-2-… سەردار جاف

{ بەشی دووەم } زمان و ڕێنووسزمان خۆی لە خۆيدا بنەما و کۆڵەکەی هەر دەقێکی ئەدەبييە، ديارە مەبەست لە هێنانەوەی زمان لێرەدا مەبەست لەو زمانەيە کە بۆ ئەدەب بەکار بهێندرێت Continue Reading »

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە… 1… سەردار جاف

رۆمانی ( گۆشەگيری ) خوێندنەوەيەک لە بن تريفەی مانگە شەو و شەپۆلە نەرمەکانی زنە… 1… سەردار جاف

بەشی يەکەم … خوێنەر لە ئاست ئەم رۆمانەدا ناتوانێت بە سادەیی تێپەڕێت بە سەريدا و هيچ نەيەتەگۆ، هەڵبەت خوێنەر بە لای ئێمەوە بە سەر چەند جۆرێکدا دابەش دەبن، خوێنەری پلە Continue Reading »

سێوە… سەردار رەزا جاف

سێوە… سەردار رەزا جاف

پێم بڵی ساقی لە کوێیە تا شەرابم دەسکەوێدوور لە باڵای سێوەگيان من با مەستبوونم دەرکەوێتۆ کە تووڕەی بۆلێم ياخيت ئەم ژانەی من تاکو کەیدابڕانت کۆتەڵێکە ئازيزم پەی پێ نەبەیشەو لە Continue Reading »

بروسکەيەکی بە پەلە لە: س. جافەوە بۆ: ئاوی شينی زرێبار

بروسکەيەکی بە پەلە لە: س. جافەوە بۆ: ئاوی شينی زرێبار

دەزانی کات دووی بەرە بەيانە، نازانم لە کونجی کام ديدە نيگاوە لێت بڕوانم و بە وشە سيحرئامێزەکانم فرمێسکە هەڵقوڵاوەکانی برينی ئەوينت بسڕم، بە تيشکی کام کزەچرای شەوەزەنگ لە کەناری زرێبار Continue Reading »

پرۆگرامی خوێندن خەمی هەمووانە… سەردار جاف

پرۆگرامی خوێندن خەمی هەمووانە… سەردار جاف

لەم رۆژانە و بە دياریکراوی ڕۆژی ١٢/ ٥/ ٢٠٢٢ لە هوتێل ڕۆتانە ديدارێکی زانستی سەبارەت بە پرۆگرامی خوێندن بۆ پۆلی يەکی بنەڕەتی سازدرا، بە داخەوە لەوێ نەبووم، ئەوەی دوور بە Continue Reading »

شیعر/ چيمەن… سەردار جاف

شیعر/ چيمەن… سەردار جاف

چ تەليسمێ لێت ئاڵاوە وا ڕووخسارت لە هەستمەشەرابی زوڵفی ڕەشماريت دڵزەدە و مەيلی نەستمەلە شينایی زرێبارا چيمەن هەڵدێ و لەنگەر دەگرێکوڵمت سوورسوور تەدارەکە باڵات لە ڕۆخی ئاستمەقامک و مەچەکی بە Continue Reading »

غوبار… سەردار جاف

غوبار… سەردار جاف

غوبارەکانی مەريوانلە دڵی سەوزی سروشتا هەڵدەکەن وئافاتی جەستەی گڕگرتوونبۆسەی کڵپەن گڕی دەدەنهەناسەی گوڵ دەگوزەرێمزگێنی جەنگ جاڕ دەدات ونمەی گەزۆبە حەوشەی خەم شەکراوی دابڕانێکە گڕی دەدەنگريان لە غوبارەوە هاوێر دەبێ وبە Continue Reading »

شێنەیی.. سەردار جاف

شێنەیی.. سەردار جاف

خەمی تاڵگوێ بۆ ئاوازی تەڕی باران ڕابگرەلە تەک نمەی بارانئیدی سەمای گوڵ مەژاکێنەئەی فرمێسکی نيشتيمانمئاوابوون لە درزی بەرد کەبە نيگای گوڵان ئاشنا بەبۆنی رۆژگار بڕەنگێنەشەپۆلە سەرشێتی دەرياتريفەی شەوێکی کپەکە ژوانی Continue Reading »

ونبوون.. سەردار جاف

ونبوون.. سەردار جاف

کە جگەرەکەم پێ دەکەمئاوێ تەزيووتەژی لە ڕۆحی سپيم و لە تەنهایی فريشتەييمکە جگەرەم لە نێو پەنجەکانم دەنێمبادەی ڕۆژانی گەنجی دنەم دەدابە ئەوڕۆوەی گرێ دەدەمجارێکی دیبە هزر دێ رۆژانی زووی هەڵەشەييم…. Continue Reading »

شیعر/ دەيجوری لە دايک بوون.. سەردار جاف

شیعر/ دەيجوری لە دايک بوون.. سەردار جاف

ئەم گريانەگەڵا وەريوەکانی پاييز گڕ دەدەنئازارەکانپانتایی شەوی دەيجوريشکپ و مەحوو دەکەنەوەئەم هەوارە ڕژاوەی شيلەی تاموبۆئافاتێکی بەربڵاوەبە بەر پەرژينی خاپوورا ڕادەماڵنلە ڕووباری مەيلەکانمدەپەڕنەوەکاتێ کە کاڤاری تەمەنبە بێژنگی گەوجی و گێلیسيخناغدراوتەمتومانی سەر Continue Reading »

شیعر/ ئاونگ.. سەردار جاف

شیعر/ ئاونگ.. سەردار جاف

سپێدەيەتک تک دەتکێی بە سەر ڕۆحیخەرمانەی دڵی شێت بوومانمەت ئاشنای پەڕەی گوڵ بوويا ديلی نێو داوی ڕاوچیگلای بە سەرهەناسەی پەرتبووی تێکچووما………………………………….لە تاریکی شەوڕا هاتوويدڵم خۆری تیا ڕواوەبە ئومێدەوە بڕوانەژيان پێکەوە Continue Reading »

شیعر/ تێکشکان.. سەردار جاف

شیعر/ تێکشکان.. سەردار جاف

شەو لە چراخانی غوربەتگۆرانی تەنهایی دەچڕملە نێو خۆما تۆ دەبينم، فوو لە چرای ئیشقم دەکەیتۆ دێیت و مننغرۆی ونبوونێکی پڕملە ساتە ئاگرينەکانم هەنسکی گريانی تۆختوکەی دامهەڵپەڕکێی پرسە و کۆتەڵێبە ئاوی Continue Reading »

ژوانی من.. سەردار جاف

ژوانی من.. سەردار جاف

سروشکم نەقشی چاوی تۆ دەکێشێجێگەم سەردارەکەی ( مەنسوورە ) ئەمشەونالیمينا تەمێبە نێو تەونی تاريکی پەنجەرەيەکاڕێ دەبڕم و ياساغ دەبملە بەر داڵانی کۆشکێکاکيژێ لە ناڵە و قيژەی دادايکێ لە نائاگایی داخورپاکۆرپەيەکی Continue Reading »

با و موژدە.. سەردار جاف

با و موژدە.. سەردار جاف

(من و با ) وڕێنە بۆ يەک هەڵدەڕێژيندەڵەمەی خەياڵدانی ئەو ئاڵۆسکاوەسەرگوزشتەی داستانی بوون و نەبوونیلە بيرچووە ، يا خزاوەتە دەرياوەمنيش لە نێو دەبەنگی غوربەتی خۆماباوەش بە ڕەگی ئاو دەکەمگێژەڵوکەيش نەی Continue Reading »

دوێنێ.. سەردار جاف

دوێنێ.. سەردار جاف

لەو ديو دەرگای با ی جوانياباوەشێ پڕ، خەجاڵەتی ڕووتم بينیقەف قەف مژی لە دووکەڵ دابە فتيلە ڕۆشنەکەنغرۆی گومانێ نوێم دەکەیئەی ساباتی دوێنێی ئەبەدهەموو بارينێکی بەفر ماچەکانمان سپی ڕەنگ بوونلە تاڤگە Continue Reading »

شیعر/ وەهم.. سەردار جاف

شیعر/ وەهم.. سەردار جاف

با هەر وابێ ڕستەی ئەوینوشە ڕاستگۆکان بکوژێبازاڕی میکاب و ڕەعنالە ئەندێشە بە با بکرێئەو دەمانەمن و ژوان …..درۆ و وەهمهەموو لە ڕاستە ڕێی یەکینبە سەر چوار پەنجەی مەمکەوەلەو دیو سنووریش Continue Reading »

وڕێنە.. سەردار جاف

وڕێنە.. سەردار جاف

لە دوێنێوەشەش ساڵە خۆم ون کردووەقەڵەم خانەی خوێنم دەخواکە لە شيعر ياخی دەبمنازانم گێژم يا سەرکێشيا ديدێکی تەمتوماويموڕێنەکانم پێ دەگرنکۆيلەم مەکەکەمێ کاتم پێ بدەوەخەسڵەتێکی خۆرسکيم ولە نێو شارا لە دايک Continue Reading »

چرۆ.. سەردار جاف

چرۆ.. سەردار جاف

بەر لە ئاو ڕژانی ڕۆحمکاڵباکن قەڵاو سەنگەری ئەوینم بووژوانێکەلە دوا تەمەنی ئۆخژنیلە نیگا پێی دەگاتەوەبەر لە جاویدانی ئیشقشەکەت و ماندووی ھەورازمبە تاسەی ھەناسەیەکی ئۆخەیەوەحەسرەتکێشی سەفەری دووری ونبوونیشبە تۆزی ڕێم ناگاتەوە Continue Reading »

سووڕانەوە.. سەردار جاف

سووڕانەوە.. سەردار جاف

لە خولگەی خەم قورتار نابمڤالانتايندەسرازەی سێ پای جەڕاندوومڕامدەژەنێپەری لێم بووە سوژن ومژدەی کاڵباکن نابەخشێخەم ژانمە ولە تاریکی تێمدەژەنێبە گێلاخەی زرێبارا هەڵواسراومبە نێو چەمی سوورباويانغرۆی ساتی غەفڵەتم بووبە سێ زێ دابەرەو Continue Reading »

بەيانی باش.. سەردار جاف

بەيانی باش.. سەردار جاف

سپێدەيە ولە نێو تەمی غوربەتی ئەم تەمەنەدائاونگێکی سەر لێ شێواو و بێ نەواملە گەمەی گەڵای گوڵەوەدەچمە سۆراغ و بەستەڵەکببمە درەختی پڕ سێبەربۆ پشوو هانای بۆ ببامئاای لە وڵاتی بەفرستانکوا یا Continue Reading »

يەکەمین ديداری شاعیرێکی مەزن .. سەردار جاف

يەکەمین ديداری شاعیرێکی مەزن .. سەردار جاف

لێرەوە دوای چل رؤژ بە سەر ئۆغرکردنی يەکجارەکی شاعيری پايە بەرز و هەميشە لە ياد و هزرمان جەلالی مەلەکشا چەپکە گوڵی رێز و وەفا و خۆشەويستيم بۆ رۆح و قەڵەمی Continue Reading »

دوو ڕۆژ … سه‌ردار جاف

دوو ڕۆژ … سه‌ردار جاف

ئه‌ڵمانیا له‌ به‌رده‌می داڵانی نیشتیمانه‌وه‌مله‌ بۆن و به‌رامه‌ی شارمهه‌ر به‌ سوره‌تی دابڕانسوێندی ته‌نیایی دراومگێژه‌ڵوكه‌ هه‌ڵیكرد و حاڵی نه‌بوومنه‌ له‌ خۆم و نه‌ له‌و دیومله‌م زه‌مه‌نی مه‌جمه‌ره‌دا ئاوا نابێ وزۆر شێواومله‌ Continue Reading »

مه‌یل … سه‌ردار جاف

مه‌یل … سه‌ردار جاف

من سه‌رشێتمیا ئاوه‌زم له‌ ده‌ست داوه‌یا خرۆشانی ناخمه‌ بۆ جه‌ماڵی ئه‌و ئیشقه‌مانمه‌یلی ژوان تێكشاو و ورد و خاشه‌بۆته‌ خاشاكله‌زیلدانا نراوه‌ئه‌م په‌تایه‌چ دابڕانێكی قورسه‌به‌ سه‌ر شیعر و به‌فر و ئاو و Continue Reading »

چ حەشرێکە … سەردار جاف

چ حەشرێکە … سەردار جاف

چ حەشرێکە ناو جەرگەی شار لە پایتەختم لە ھەموو شارانی دونیا سەدا و لوورەی چۆڵەوانی خورپەیەکن بە ناخی مرۆ ڕۆ دەچێ لە کەناری ھەر دەریا و ڕووبار و شارێ لە Continue Reading »

( سه‌رابی ڕۆح )- ده‌قێك ئاوێزانی پریاسكه‌كانی خه‌م … سه‌ردار جاف

( سه‌رابی ڕۆح )- ده‌قێك ئاوێزانی پریاسكه‌كانی خه‌م … سه‌ردار جاف

ئه‌و ده‌مانه‌ی مرۆڤ جه‌نجاڵییه‌كانی ژیانی تێدا تۆخ ده‌بێته‌وه‌ و دۆراندۆری ده‌دات، ئیدی هه‌ر یه‌كه‌ و به‌ جۆرێك تێیدا قاڵ ده‌بێت و به‌ شێواز و دید و تێڕوانینی تایبه‌ت به‌ خود Continue Reading »

قاوه‌ڵتی … سه‌ردار جاف

قاوه‌ڵتی … سه‌ردار جاف

سپێده‌یه‌كی ته‌زیوه‌ ڕحم به‌ به‌ر ده‌رگای قه‌ڵای گه‌ڵای زه‌ردا هه‌ڵواسیوه‌ ژه‌مێ ماچی ته‌حریمكراو هه‌ناسه‌ی سینه‌ی ته‌نیوه‌ تۆ له‌ سه‌مای گه‌ڵا و چرپه‌ی له‌نجه‌ته‌وه‌ هه‌نگاو ده‌نێی ڕێگای دوور دوورت بڕیوه‌ سپێده‌یه‌كی Continue Reading »

كاڤاری به‌خت … سه‌ردار جاف

كاڤاری به‌خت … سه‌ردار جاف

له‌ قامه‌تی كام غه‌دره‌وه‌ هه‌ڵهاتیت و له‌ كام ڕسته‌ی شه‌ڕانگێزی هه‌ڵقوڵاوی چه‌پۆكت به‌ سه‌ر دڵی سپیما كیًشا له‌ كام هه‌واری گێژه‌ڵوكه‌ فیراقی خۆت نوسییه‌وه‌ و تێم ئاڵاوی ده‌مژاكێنی له‌ كام Continue Reading »

زانایه‌كی بێ ناسنامه‌ی شیعر … سه‌ردار جاف

زانایه‌كی بێ ناسنامه‌ی شیعر … سه‌ردار جاف

زۆرن ئه‌و خودان قه‌ڵه‌مانه‌ی بێ ناسنامه‌ی شه‌ونخونیان ماڵئاوایی له‌ ئێمه‌ و دونیای ئه‌ده‌ب و شیعر ده‌كه‌ن و ئیدی ونبوونی ناو و شیعره‌كانیان له‌ ته‌ك خۆیاندا له‌ گۆڕه‌ تاریكه‌كاندا توند ده‌كرێ Continue Reading »

ده‌ بێره‌وه‌ … سه‌ردار جاف

ده‌ بێره‌وه‌ … سه‌ردار جاف

ده‌بێره‌وه‌ جگه‌ر سوتاوی دوێنێم له‌ خه‌م و بێداری ڕابووم، هه‌ناسه‌م له‌ شنه‌ی ده‌ریاوه‌ به‌ شه‌ونمی سپێده‌ سپاردووه‌ وا تیشكه‌ڵانی هه‌تاویش كرانه‌وه‌ و ئه‌و ده‌مه‌ی به‌سته‌ڵه‌كیش ده‌توێته‌وه‌ ژانی گوڵێ له‌ قه‌د Continue Reading »

ئاسمانی پاییزی … سه‌ردار جاف

ئاسمانی پاییزی … سه‌ردار جاف

پاییز كه‌شكۆڵی ئافاتیم لێ ده‌به‌ستێ خه‌م له‌ ئاقاره‌وه‌ دێت و رووه‌و ترۆپك و قوڵایی سه‌خته‌نی ئه‌وینم ده‌با تنۆك تنۆك ڕێم پێ ده‌گرێ و بۆ جه‌سته‌ما ڕۆنیشتووه‌ پاییز له‌ ئاسمانی خۆیا Continue Reading »

J + M = 10 … سه‌ردار جاف

J + M  = 10 …  سه‌ردار جاف

كه‌ جێم دێڵی تاریكی ده‌بێته‌ پرچه‌قه‌ترانییه‌كانت و به‌ ده‌م شنه‌ی شانه‌ی په‌نجه‌كانمه‌وه‌ ده‌ئاڵۆسكێ وێنه‌ ڕه‌نگینه‌كانت نمایش ده‌كا تریفه‌ی مانگ ڕه‌نگی كوڵم و ئه‌ستێره‌یش به‌ چاوه‌كانت هه‌ر له‌ گزنگی تارمایی باڵات Continue Reading »

…خوێندنه‌وه‌یه‌ك بۆ ئیشقی سافی هیرانی شاعیر سه‌ردار جاف

…خوێندنه‌وه‌یه‌ك بۆ ئیشقی سافی هیرانی شاعیر سه‌ردار جاف

شاعیری ( ته‌سه‌وف و خواپه‌رستی ) و ( خۆشه‌ویستی و ئیشق ) ی دولبه‌ر ده‌ست و په‌نجه‌یه‌كی دیار و دره‌وشاوه‌یه‌ له‌ نێو ئه‌ده‌بی كلاسیكی كوردی و ناكرێ كه‌ باس له‌ Continue Reading »

خه‌ونی ژێ … سه‌ردار جاف

خه‌ونی ژێ … سه‌ردار جاف

ڕۆژێ ڕچین ، ڕێی پێگرتین ، ده‌روازه‌كانی كڵۆمدا خۆری له‌ كونجێدا توند كرد په‌نجه‌ی سه‌ركیُش بوونی ته‌زاند كڵۆكڵۆ كڕێوه‌ی ده‌م خه‌ونه‌كانمانی گلۆری مێژوو كرد و تاریكستانی ته‌مه‌نی له‌ هه‌ناومانا داباراند Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق .. 19 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق .. 19 …   سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 65 – به‌یانیت وه‌ك گوڵه‌ به‌یبون و ناخت جوان ، به‌یانیت شیرین و هه‌نار ڕه‌نگ، هێشتان له‌ ته‌زیووی زمستان خاو نه‌بووینه‌ته‌وه‌ سه‌وزایی دۆراندۆرمان خۆیمان به‌ سه‌ردا باده‌دا، سه‌ما Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق ..18 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق ..18 … سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 60 – به‌یانیت باش، ببووره‌ دڵم هێنده‌ ته‌نگه‌ حه‌وسه‌له‌ی گرتنی پێنوسم نییه‌، قوڵپی گریان ئه‌وكی ته‌نیوم ، ئازار ناخم ده‌خوا به‌رگه‌ی ژانی زویر بوون ناگرێ، نوسینه‌كانیش چێژی خۆیان Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 17 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 17 …  سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 51 – ئه‌م به‌یانیه‌ جوانیه‌كه‌ت له‌ ڕه‌نگی یاقوته‌كانی ده‌ریا ده‌چێ، زه‌نگیانه‌ت له‌ گه‌وهه‌ری ماسی بۆ ده‌چنم، به‌ شه‌پۆلی ده‌ریاوه‌ گوژم ده‌خۆم و ده‌خزێمه‌ گڵێنه‌ی چاو و سۆما و Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 16 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 16 …   سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 41 – گزنگی به‌یانیت ڕۆشن و به‌ تریفه‌، ئه‌م به‌یانییه‌ ئاوازێكت بۆ ده‌چڕم هێشتان ڕیتم و ژێیه‌كانی هیچ ئامێرێ نه‌یژه‌نیوه‌، گۆرانیه‌كت بۆ یه‌ژم نۆته‌كانی له‌ خه‌ڵوه‌تی كارێزچۆڕه‌وه‌ سه‌رچاوه‌ی Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 15 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 15 …  سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 33 – به‌یانیت به‌ تریفه‌ی هه‌سته‌كانم جوان ، به‌یانیه‌ك خه‌مڕه‌وێنی دڵته‌نگیت بێ، به‌یانیه‌ك ئیدی ئه‌م ژنكوشتنه‌ی نیشتیمانی خۆمان نه‌بینین، ئیدی ئه‌وه‌ باهۆزه‌ و گێژه‌ڵوكه‌ی خه‌ره‌ندی كه‌ڵچه‌ری من و Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 14 .. سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 14 .. سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 30 – ئه‌م به‌یانییه‌ ژنێك له‌ باران ده‌چێ و منی شله‌ هه‌ور، له‌ كۆژانی فیرقه‌تمه‌وه‌ هاوێر بووه‌ و په‌رتبوونم ده‌شواته‌وه‌، ژوانمان روونتر له‌ زنه‌ ته‌قیوێكی ته‌لیسماوی كه‌نار زه‌نوێرستانی Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 12 …سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 12 …سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 27 – به‌یانیه‌ك به‌ جوڵه‌ی شنه‌ ته‌نگبوونی دڵم هه‌ڵوه‌رێنه‌، خه‌نده‌ و بزه‌یه‌ك به‌ دیاری ڕه‌اون بكه‌ با كه‌نه‌فتی دوو ڕۆژی بووریم له‌ هه‌گبه‌ی سه‌فه‌ری بێ گه‌ڕانه‌وه‌ بنێم ، Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … 11… سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … 11… سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 25 – له‌ ده‌فته‌ری ئه‌م سپێده‌ سپییه‌ی ئه‌ندێشه‌مه‌وه‌ له‌ ده‌وری باڵات ده‌گه‌ڕێم، هه‌ڵسه‌ به‌ده‌م ئه‌و تاڤگه‌ی خه‌یاڵه‌وه‌ پیاسه‌یه‌كی نه‌ورۆزانه‌ بكه‌ین، له‌ مه‌لا ئۆمه‌ره‌وه‌ پێكه‌وه‌ چاو ده‌بڕینه‌ تونێله‌ داخراوه‌كه‌ی Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق –10 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق –10 … سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 22 – ئه‌م سپێده‌ خه‌یاڵدانم خه‌م و ئازاره‌كانی شه‌وی بووری شه‌ن و كه‌وی ده‌كا، ئه‌سرینم به‌ بارمته‌ی وشه‌ گریاناوییه‌كانی تارمایی ئه‌و بولێڵه‌ ده‌سپێرێ، بوغز و كینه‌ ده‌ته‌كێنێ، نمه‌ی Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق …9 … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق …9 … سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 19 – ئه‌م سپێده‌ …. له‌ نێو هه‌نگوینی وشه‌كانما ڕاكشاوی، بووی به‌ دێر به‌ دێری نوسینه‌كانم و دێی به‌ سه‌خته‌ن و كووڕه‌نی ئالووده‌بوونما هه‌ڵزنای، په‌یوه‌ستبوونی هه‌موو به‌یانییه‌كم هه‌ڵواسینمه‌ Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق ..8… سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق ..8… سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 16 – ئه‌م حه‌زه‌ی من هه‌ر نه‌بڕایه‌وه‌، ئه‌م دڵه‌ی من هێنده‌ی ناسۆری و دووری تۆی چه‌شتووه‌ قه‌تماغه‌ی بریتی هیچ هه‌توانێ سارێژی ناكا، گۆشه‌گیربوونم له‌ ته‌ك ئاوابوونی خۆرا ده‌سله‌می Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق…. 7… سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق…. 7… سه‌ردار جاف

هه‌موو به‌یانییه‌ك 13 – له‌ گه‌ڵ كازیوه‌ی سپێده‌دا قه‌ڵه‌م له‌ وه‌سفی ژیری و جوانیتا له‌ خه‌ره‌نده‌ نایه‌ته‌گۆ و نڤیساندن، مه‌مله‌كه‌تی وشه‌ و ڕسته‌ و نووسین له‌ ئاست ئه‌و خه‌سڵه‌تانه‌تا هه‌گبه‌ Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق هه‌موو به‌یانییه‌ك -6- سه‌ردار جاف

9 – له‌ ته‌ك خۆر پێكه‌وه‌ ئه‌م به‌یانییه‌ باڵای جوانترین ژن ماچ ده‌كه‌ین، ژنێك له‌ ترۆپكی چیا بڵندتر، له‌ ئێڤرێست سه‌ختتر له‌ به‌فره‌كه‌ی سپیی تر، له‌ شه‌ونمی ده‌م كازیوه‌یه‌كی گزنگ Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … هه‌موو به‌یانییه‌ك … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق … هه‌موو به‌یانییه‌ك … سه‌ردار جاف

8 – كازیوه‌یه‌ك بێ بیركردنه‌وه‌ی ژوانی نوسین مانا و چه‌مكه‌كانی خۆی ده‌سوتێنێ، گزنگێ به‌ بێ ئه‌ندێشه‌كردنی ڕۆژانی ڕابردوو….. ته‌مه‌ن ڕووه‌ و كزبوونه‌وه‌ ده‌با، به‌یانیانێ بێ تێفكرینه‌ هه‌سته‌ جوانه‌كانت مۆته‌كه‌یه‌ك بینه‌قاقای Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق هه‌موو به‌یانییه‌ك -3-… سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق هه‌موو به‌یانییه‌ك -3-… سه‌ردار جاف

6 – به‌یانییه‌ك گوڵه‌كان یه‌كدی ده‌دوێنن، باغه‌وان له‌ سۆراغی گوله‌باغێكی بۆنداردا ، حه‌زی منیش عه‌وداڵی گوڵه‌ شلێرێ له‌ شلێری پێنجوین جوانتر و سروشتتر و فێنكتر و ناسكتر و ڕه‌ونه‌قتر، وه‌لێ Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق, هه‌موو به‌یانییه‌ك …2… سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق, هه‌موو به‌یانییه‌ك …2… سه‌ردار جاف

4- به‌یانییه‌ و له‌ ژوورێكی سیغناخی نامۆیی نوێدا ژێی میلۆدی نیشتیمانم زه‌نگی بیركردنه‌وه‌ی ساته‌ شیرینه‌كانی تۆم بۆ لێ ده‌دا، ئه‌و ساته‌ی هه‌نگوینی وه‌لا ده‌نا و بۆ خۆی شیرینترین شێوه‌ ده‌رده‌كه‌وتن، Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق هه‌موو به‌یانییه‌ك … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق هه‌موو به‌یانییه‌ك … سه‌ردار جاف

2 – هه‌موو به‌یانییه‌ك ئینجانه‌یه‌ك خه‌ونی په‌مه‌یی به‌ دیاری له‌ گه‌ڵ ده‌ستی خۆما دێنم، شه‌ن و كه‌وی خه‌ونم به‌، چه‌پك چه‌پك هیواكانمان باڵا پێ بكه‌، به‌ری ڕه‌نج و ماندوێتی ئیشق Continue Reading »

:له‌ به‌ندیخانه‌وه‌ بۆ به‌ندیخانه‌ !.. نوسینی هه‌ژار ته‌ها

:له‌ به‌ندیخانه‌وه‌ بۆ به‌ندیخانه‌ !.. نوسینی هه‌ژار ته‌ها

دۆخی په‌نابه‌رانی كورد له‌ناو مشتومڕه‌ سیاسیه‌كاندا ڕه‌نگه‌ بڕیاری گواستنه‌وه‌ی په‌نابه‌رانی نه‌خۆش له‌ دوورگه‌كانی مانوسی پاپانیوگینیا و ناورۆوه‌ بۆ ئوسترالیا له‌لایه‌ن ئه‌نجومه‌نی (سیناتی ئوسترالیا)ه‌وه‌ له‌دژی ویستی حكومه‌ت، به‌مه‌به‌ستی وه‌رگرتنی چاره‌سه‌ری ته‌ندروستی Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق له‌ په‌نای قایلبوونه‌وه‌ … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق له‌ په‌نای قایلبوونه‌وه‌ … سه‌ردار جاف

له‌ ته‌ك متبوونی هه‌وری سپیدا، یا له‌ گه‌ڵ سه‌مای نمه‌باران، بشێ به‌ هاوده‌می له‌نجه‌ی به‌فر گه‌ڵا ماچه‌كانت سپارد بێ ، وڕێنه‌كانم ساغكه‌وه‌ ، با ئۆغری ئه‌ملاولا نه‌بن و نه‌تارێن و Continue Reading »

ئەوینێک لە غوربەت …. کتێبێکی شیعری سەردار جاف

ئەوینێک لە غوربەت …. کتێبێکی شیعری سەردار جاف

ناوی كتێب: ئه‌وینێك له‌ غوربه‌ت بابه‌ت: شیعر نووسه‌ر: سه‌ردار جاف دیزاینی ناوه‌ڕۆك و به‌رگ: فه‌هد شوانی هه‌ڵه‌چن: فه‌هد شوانی و خودی شاعیر تیراژ: 500 بۆ خوێندنەوەی ئەم کتێبە کلیکی ئێرەبکەن Continue Reading »

كه‌ژاوه‌ی ژوان …. سه‌ردار جاف

كه‌ژاوه‌ی ژوان …. سه‌ردار جاف

له‌ شه‌خته‌به‌ندانی دڵم چی له‌و ئیشقه‌ گڕه‌ بكه‌م سه‌ما له‌ سه‌ر نه‌كه‌رۆزكا له‌ ئافاتخانه‌ی دووریمان چ له‌ ڕایه‌ڵه‌ی بێسیم كه‌م نه‌توانێ مه‌ودا كورت بكا و خانه‌ی مۆزه‌خانه‌ی قامه‌ت به‌ یه‌كه‌وه‌ Continue Reading »

دوو كورته‌ شیعر … سه‌ردار جاف

دوو كورته‌ شیعر … سه‌ردار جاف

په‌له‌ هێند به‌ تاسه‌ و حه‌سره‌تت بووم كه‌ بێمه‌ لات تا كڕنوش بۆ پاكی و جوانی ئیشقت به‌رم له‌ ئامێزی خۆمت بگرم گه‌ر ڕێم نه‌ده‌ی شه‌یدامه‌ له‌ گه‌ڕانه‌وه‌م لاشه‌ سارد Continue Reading »

موژده‌ …. سه‌ردار جاف

موژده‌ …. سه‌ردار جاف

تۆ خه‌ره‌ندی كام شكۆفه‌ی له‌ چ ده‌روازه‌ی باخچه‌یه‌ك حه‌یرانه‌كه‌ی سه‌رزارانی رووحی په‌ریت به‌ ته‌وراتی مه‌سیحایی پڕ بۆن بووه‌ له‌ كام شه‌نگه‌گوڵی باغان له‌ ترۆپكی و ئه‌و سه‌ركز و بێ ده‌ره‌تان Continue Reading »

ژن …. سه‌ردار جاف

ژن …. سه‌ردار جاف

له‌و دیو وه‌رزی زستانه‌وه‌ باڵا ڕنووی به‌فر پۆشه‌ هه‌ناسه‌یه‌ك چرپه‌ی گه‌رم به‌ گوڵزاری ئه‌رخه‌وانیم كه‌ ده‌سپێرێ ده‌بێته‌ قردێله‌ی لۆكه‌ له‌و دیوی كلوه‌ به‌فره‌وه‌ په‌نجه‌ ڕچیوه‌كانی شه‌ڕه‌ تۆپه‌ڵی به‌ نێو له‌پم Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق ….. سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق ….. سه‌ردار جاف

بۆ … رۆزه‌ی من عه‌رشی خاوه‌ن باغی خانه‌دان ده‌ریای جوان و پاك و بیگه‌رد بازه‌ڵه‌ی ئه‌وینم به‌ سه‌ر شاباڵی بیبیلكه‌دا له‌ سۆراغی خرمژنی تۆدا به‌ هه‌ڵه‌ت و كووڕه‌نی زه‌نوێرستانی غه‌ریبیما Continue Reading »

نامه‌یه‌ك بۆ هونه‌رمه‌ند زیره‌ك میره‌ … سه‌ردار جاف

نامه‌یه‌ك بۆ هونه‌رمه‌ند زیره‌ك میره‌ …  سه‌ردار جاف

خه‌مێ بۆ دڵشكانی داهێنه‌رێ به‌ داخه‌وه‌ جگه‌ له‌ ناو و ناوباگتان له‌ نزیكه‌وه‌ ئاشنایه‌تیمان له‌ گه‌ڵ ئێوه‌ی ده‌ست و په‌نجه‌ڕه‌نگین و هه‌ڵقوڵاوی كانیاوی بیر و داهێنان نییه‌، ئافه‌رین و ده‌ستخۆشانه‌ی Continue Reading »

گوڵی ڕچیو … سه‌ردار جاف

گوڵی ڕچیو …  سه‌ردار جاف

ده‌ریای خه‌م و بێداریمه‌ كه‌چی هه‌تاو خوی له‌ منا رووت كرده‌وه‌ له‌ راسته‌ رێی ژین دێمه‌وه‌ سه‌ر به‌ كونی رووباری بایه‌كا ده‌كه‌م له‌ كۆته‌ڵدانی غوربه‌تا ئۆقره‌ ناگرم به‌ به‌ژن و Continue Reading »

11 ی مه‌ی سه‌ردار جاف ئه‌وا ئه‌مڕۆ بوو به‌ ساڵێ و له‌م ئێواره‌ پیره‌ پیاوێك ، هه‌ر له‌ سێبه‌ری خۆت ده‌كا گه‌ڵای زه‌رده‌ و سه‌مای روحی ده‌بارێنێ و ده‌وه‌رێته‌ به‌ر Continue Reading »

ئۆغر … سه‌ردار جاف

ئۆغر … سه‌ردار جاف

هۆ په‌رییه‌كه‌م ….. له‌ مناڵدانی ئیشقما ته‌نها له‌وێ وێنه‌ی تۆیه‌ تۆیش گاسنی ئومێدمت تێكشكاند و له‌ ده‌سرازه‌ی خه‌ونه‌كانم باوڵێك خه‌می نارنجیت جێهێشتووه‌ له‌ ته‌ك پیاسه‌كانی ئه‌ستێره‌ی ژینم هۆگر بوویت و Continue Reading »

هه‌توان … سه‌ردار جاف

هه‌توان …  سه‌ردار جاف

له‌ شنه‌ی با پرچی ئاسمان ناوی ( په‌ری ) ده‌چنم و له‌ به‌رۆكی خۆری ده‌م سپێده‌ی ده‌ده‌م نه‌با گریان و حه‌سره‌تم بیژاكێنێ روخساری پڕ تریفه‌ و نهێنی جوانی له‌ سه‌مای Continue Reading »

په‌ری …. سه‌ردار جاف

په‌ری …. سه‌ردار جاف

هه‌وری ڕه‌ش و تاریك بێنێ به‌ سه‌ر روحما بگرمێنێ خودایه‌ بۆ مات و سیس بووم ژانم تاكه‌ی هه‌ر بمێنێ وا په‌ژاره‌ و ناسۆری تۆ چاو كوێر ده‌كا دڵ ده‌ستێنێ ڕه‌بی Continue Reading »

به‌فری ڕه‌ش … سه‌ردار جاف

به‌فری ڕه‌ش …  سه‌ردار جاف

ده‌مێكه‌ روح وڕكی چوونی وڵاتی شه‌خته‌ی گرتووه‌ ژینۆ ئاوی و كریستاڵیه‌كه‌ی سه‌ر به‌فر جارێ مت و جارێ تووڕه‌ و جارێكی تر ڕێگر بووه‌ ناو به‌ ناویش كه‌ دنه‌ی روحمی به‌ Continue Reading »

ساباتی تاڵ … سه‌ردار جاف

ساباتی تاڵ … سه‌ردار جاف

مه‌رگێ به‌ باڵای ته‌مه‌نما هه‌ڵكشاوه‌ پێی له‌ ته‌ڵه‌ی قوڵایی په‌یڤێكی شیعری سه‌رشێتیما گیر كردووه‌ و له‌ ئه‌ژنۆی ڕا ئیدی به‌ره‌و دوا هه‌ناسه‌ی نووكی په‌نجه‌ی شۆڕ بووه‌وه‌ كفنێ به‌ باڵای شارما Continue Reading »

پێنجی یه‌كی 2018 … سه‌ردار جاف

پێنجی یه‌كی 2018 …  سه‌ردار جاف

خه‌می غوربه‌ت چه‌پكی خۆری ئاسمانی سه‌وزی ڕاماڵی ده‌رگای ئه‌ستێره‌ی كڵۆمدا شیوه‌نی هه‌وری ڕاگرت و نوقمبوونی ده‌ریای ئافاتی واڵا كرد له‌ ژووری چۆڵی ته‌نهایی نه‌هه‌نگ ئاسا به‌ر بووه‌ وێزه‌ی ئاوه‌زم ژاوه‌ Continue Reading »

نیگا و تابلۆ …. سه‌ردار جاف

نیگا و تابلۆ …. سه‌ردار جاف

دڵم نایا بۆ فڵچه‌ی نیگاری ده‌ستم ناز و مه‌كری شێتانه‌ی تو ده‌سكه‌نه‌كه‌م تیری برۆت له‌ كاڵانا ده‌ربێنم و پشتم له‌ تۆ رووم له‌ خواروو و له‌ كابه‌كه‌م دڵم نایا له‌ره‌ی Continue Reading »

شیلاقه‌ … سه‌ردار جاف

شیلاقه‌ … سه‌ردار جاف

له‌ كام كونجی مه‌ینه‌ته‌وه‌ هه‌ڵاتووی و له‌ سۆراغی چی نوقم بووی …..!! خه‌م به‌ره‌و كام ئه‌پارتیمانی سه‌وزی بردووی ..؟ باڵه‌كانت با به‌ زنه‌ی چاوه‌كانم ته‌ڕته‌ڕ بن و هیچ قانگ نه‌درێ Continue Reading »

گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ لای یه‌ك … سه‌ردار جاف

گه‌ڕانه‌وه‌ بۆ لای یه‌ك … سه‌ردار جاف

له‌ گوڵدانی بوغزه‌كانما تۆپه‌ لۆكه‌ی تۆیه‌ تیایدا چرۆ ده‌كه‌ن له‌ نێو سه‌فه‌ر و غوربه‌تی یاداشته‌كان له‌ فڕگه‌خانه‌ی چاوه‌كانما باڵه‌كانت ده‌كرێنه‌وه‌ له‌ كه‌ناری په‌نجه‌ شه‌قار بووه‌كانما هه‌ناسه‌ی تۆن گه‌رمگه‌رم دایده‌پۆشن له‌ Continue Reading »

ئه‌میره‌ … سه‌ردار جاف

ئه‌میره‌ … سه‌ردار جاف

له‌ دامێنی جوانی تۆدا گوڵ كڕنوش ده‌با و دره‌ختیش نوێژت بۆ ده‌كا له‌ هه‌نسكی دووریمانا شه‌و بۆت ده‌گری سپێده‌ ئیره‌یی ده‌با ئای له‌و رووباره‌ سه‌ر شێته‌ی لێكی كردووین ئای له‌و Continue Reading »

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ ….. 5 …. سه‌ردار جاف

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ ….. 5 …. سه‌ردار جاف

( به‌شی پێنجه‌م و كۆتایی/ ئێراق ) … ئێراق ئه‌و وڵاته‌ی هه‌موو دونیای ته‌ماعكار چاوی تێبڕیوه‌، هه‌ر له‌ بلۆكی خۆرئاوا و خورهه‌ڵاته‌وه‌ تا به‌ ئاسیای دوور و ناوه‌ڕاست ده‌گات، له‌ Continue Reading »

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ …..4 … سه‌ردار جاف

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ …..4 … سه‌ردار جاف

( به‌شی چواره‌م / ئێران ) … هه‌ر له‌ ده‌سپێكی شۆڕشی ئیسلامی له‌ وڵاتی شانشینی ئێران به‌ سه‌ركردایه‌تی ئایه‌توڵلا خومه‌ینی له‌ به‌رایی ساڵی 1979 هه‌ڵگری یه‌ك دروشمی زه‌ق بوو كه‌ Continue Reading »

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ ….. 3 …. سه‌ردار جاف

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ ….. 3 …. سه‌ردار جاف

( به‌شی سێهه‌م / توركیا ) …. چه‌شه‌ی ئابووری ئه‌و ئالیكه‌ بوو له‌ رێكه‌وتنه‌ په‌نجا ساڵییه‌كه‌ی نێوان هه‌رێم و توركیا بۆ لایه‌نی دووه‌م رۆكراو ئامانج و مه‌به‌ستیش لێی ئه‌مڕۆ بوو Continue Reading »

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ …..2 … سه‌ردار جاف

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ …..2 … سه‌ردار جاف

( به‌شی دووه‌م / كوردستان ) به‌ر له‌ گشتپرسییه‌كه‌ی 25 ی ئه‌یلوولی رابردووی هه‌رێمی كوردستان زۆربه‌ی وڵاتانی دونیا ئه‌وانه‌ی په‌یوه‌ستن به‌ پرسه‌كه‌وه‌ له‌ سه‌روو هه‌موویانیشه‌وه‌ ویلایه‌ته‌ یه‌كگرتووه‌كانی ئه‌مریكا شێلگیرانه‌ داكۆكی Continue Reading »

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ -١- ….. سه‌ردار جاف

گه‌مه‌ قورسه‌كه‌ نزیك بۆته‌وه‌ -١- ….. سه‌ردار جاف

( به‌شی یه‌كه‌م / به‌رایی ) ئه‌و ره‌وشه‌ سیاسییه‌ ئاڵۆز و چڕوپڕ و ته‌ونی جاڵجاڵۆكییه‌ رووی له‌ خۆرهه‌ڵاتی ناوین كردووه‌، و كوردیش یاریزانێكی باش یان خراپی نێو ئه‌و گه‌مه‌ قورس Continue Reading »

روخساری میرانه‌ … سه‌ردار جاف

روخساری میرانه‌ … سه‌ردار جاف

ئه‌و دیمه‌ن و روخساره‌یه‌ له‌ ترۆپكی ئێستاتیكای ئه‌ویندایه‌ داچۆڕانی خورپه‌یه‌كه‌ و هه‌ر ده‌مگاتێ بزه‌ی لێوت ته‌زووی جه‌سته‌م ده‌كاته‌ تاڤگه‌ی رۆحێك و بووه‌ چه‌شنی خوێن و ده‌تكێ نیگای چاوت ئافاتێكن چوونه‌ Continue Reading »

گزنگنامه‌ … سه‌ردار جاف

گزنگنامه‌ … سه‌ردار جاف

ته‌مه‌ن ڕۆنیشتووه‌ و خۆی ده‌نوسێته‌وه‌ له‌ قه‌د پاڵی خه‌زانی ئه‌م به‌هاره‌ما چاوه‌كانم رۆشنایی تاریكستانی ئاسمان ده‌بینێو غلۆر ده‌بێته‌وه‌ ژووان چه‌ن سه‌خت و گرانه‌ له‌ هه‌رده‌ و كووڕه‌نه‌كانی نیشتیمانی دوێنێما خۆی Continue Reading »

به‌رژه‌وه‌ندخوازی قه‌ڵه‌م … سه‌ردار جاف

به‌رژه‌وه‌ندخوازی قه‌ڵه‌م … سه‌ردار جاف

راستكردنه‌وه‌ی ڕه‌وتی ئاراسته‌ ڕێی بریار و بیركردنه‌وه‌ و شه‌مه‌نده‌فه‌ری سه‌ر هێڵی ئاسنینی دوور مه‌وداكانی سه‌ركردایه‌تی سیاسی كوردستان له‌و هه‌نگاوه‌وه‌ چرۆ ناكات كه‌ نوسینه‌كان هه‌میشه‌ ڕه‌خنه‌ئامێز و دژباوی ره‌وته‌ سیاسییه‌ هه‌رێمایه‌تی Continue Reading »

مه‌رگ …. سه‌ردار جاف

مه‌رگ …. سه‌ردار جاف

پێشكه‌شه‌ به‌ مه‌رگی خۆم …… ئه‌گه‌ر هاتی به‌ ئاسپایی له‌ ده‌رگاكه‌ی دلًم بده‌ چونكه‌ منیش …. ناخی كه‌سم ، هه‌رگیز دانه‌خورپاندووه‌ فێری سه‌مای ماسی ببه‌ شه‌پۆل له‌ نێو چاوانمه‌وه‌ لرفه‌ Continue Reading »

سه‌فه‌ر …. سه‌ردار جاف

سه‌فه‌ر …. سه‌ردار جاف

هه‌واری تریفه‌ی ئولفه‌ت ڕسته‌ی مرواری گۆرانی گواره‌ت بچڕه‌ له‌ دامێنی هه‌وره‌وه‌ تۆ دابارێ به‌ سه‌ر جه‌سته‌ما ئه‌ی په‌روینه‌ كه‌مانجه‌ژه‌نه‌كه‌ی ئه‌وین به‌ سه‌ر شه‌پۆلی ژێیه‌كان غلۆربه‌وه‌ رۆح به‌ قوڵپی قاقای پێكه‌نین Continue Reading »

بۆ تۆ … سه‌ردار جاف

بۆ تۆ … سه‌ردار جاف

له‌ سه‌فه‌ری ره‌نگه‌كانا چاوه‌نواڕم فڵچه‌ ده‌ستی نیكاركێشێ له‌ ده‌رگای حه‌زه‌كانم با په‌یامی خوای ئیشق بێ و خۆی ته‌یار دا له‌ مه‌لۆتكه‌ی كوڵمی ئاڵا له‌ ده‌سرازه‌ی چاوی خومار له‌ باڵا لاولاوی Continue Reading »

جه‌لالی مه‌له‌ك شا … سه‌ردار جاف

جه‌لالی مه‌له‌ك شا … سه‌ردار جاف

له‌ بروسكه‌ی هه‌ورێكه‌وه‌ ، چه‌خماخه‌ی شین بارانت دێ ده‌نك ده‌نك وشه‌ی شیعرت هه‌ناسه‌ی پڕ ، رۆژانێ ختوكه‌ ده‌دا له‌ پریاسكه‌ی ئه‌ندێشه‌وه‌ له‌ هه‌ولێره‌ ئێوارانێك به‌ ده‌م پێكی دره‌خته‌وه‌ ، كه‌ڵاڕێزانی Continue Reading »

گاڵته‌جاڕی … سه‌ردار جاف

گاڵته‌جاڕی … سه‌ردار جاف

لایه‌نی رامیاری ئه‌گه‌رچی پڕ له‌ فرت و فێڵ و گه‌وجاندنی به‌رامبه‌ر و خۆڵكردنه‌ چاوی خه‌ڵكییه‌، لێ پێویسته‌ هێنده‌ لێزانانه‌ و وریایی و به‌ عه‌قڵانیه‌تیه‌وه‌ په‌نای بۆ ببرێت، نه‌ك خه‌ڵكی ساده‌ Continue Reading »

نامه‌كانی ئیشق … سه‌ردار جاف

نامه‌كانی ئیشق …  سه‌ردار جاف

بۆ بۆنی هه‌ناسه‌ی سروشتێ له‌ به‌هار جوانتر باران نازانم له‌ كوێی جوانی چه‌پكێ گوڵه‌ نێرگزێكه‌وه‌ بۆنی چریكه‌كانی ئه‌وین به‌ سه‌ر باڵی په‌روانه‌یه‌ك به‌ر له‌ سووتانی بۆ كه‌ناری سه‌مای ئه‌و گوڵه‌ Continue Reading »

پشتكردن … سه‌ردار جاف

پشتكردن … سه‌ردار جاف

له‌و دیوی خۆم رۆشنایی سێبه‌ر ده‌بینم رووناهییه‌ك تاریكستان نیشان ده‌دا من چرای خه‌زانی بۆ هه‌ڵده‌كه‌م ئه‌و فوو له‌ رۆحی شه‌رابیی ترێیم ده‌كا له‌و دیو مه‌مله‌كه‌تی ژنه‌وه‌ ڕه‌شه‌بایه‌ك به‌ ڕێوه‌یه‌ ……. Continue Reading »

خه‌زانێكی سه‌وز … سه‌ردار جاف

خه‌زانێكی سه‌وز … سه‌ردار جاف

له‌ تریفه‌ی چاوه‌كانتا سێبه‌ری مانگ هه‌ڵده‌وه‌رێ و خه‌زان بیناییم داده‌گرێ له‌ تاڵ تاڵی پرچه‌كانتا خۆر له‌ ئاوابوون یاخییه‌ و به‌رۆكی په‌نجه‌ ته‌زیو و لاساره‌كانم ده‌مرێنێ….. له‌ قوبادی مه‌ركانه‌ی رووت شه‌رابی Continue Reading »

ڕه‌هێڵه‌ … سه‌ردار جاف

ڕه‌هێڵه‌ … سه‌ردار جاف

ئه‌م بێشه‌ سه‌ری گه‌رمی هه‌تا ئێواره‌ بڕ ناكا ئه‌م سپێده‌ شنه‌ی پاكی ناگاته‌ غوباری وڵاتی ره‌شه‌با ئه‌م تاوسانه‌ زۆرێك نابا گریانی خۆی به‌ سه‌ر رووی زه‌وی ده‌ڕژێنێ ئه‌م سروشته‌ هه‌میشه‌ Continue Reading »

به‌ره‌و باوان … سه‌ردار جاف

به‌ره‌و باوان … سه‌ردار جاف

میلی چركه‌ژمێره‌كه‌ له‌ منداڵدانی ژنێكی نه‌زۆكدایه‌ هه‌نگاوه‌كان….. خێرا به‌ره‌و باشوور ملی رێگا ده‌نێ مه‌شخه‌ڵی ئاگردانی ئه‌م بێشه‌یه‌ پاسارییه‌كان …… له‌ لیتاوی قوڕی شینا هه‌ڵده‌كێشرێن كوكوختییه‌كان….. سه‌ما له‌ گۆرانی دوێنێ داده‌به‌ستن Continue Reading »

ئاگر په‌رستیم پلدانمه‌ … ده‌قی : نه‌جاح ئیبراهیم … وه‌رگێڕانی : سه‌ردار جاف

ئاگر په‌رستیم پلدانمه‌ …  ده‌قی : نه‌جاح ئیبراهیم … وه‌رگێڕانی : سه‌ردار جاف

نكوڵی له‌ تاودانی تینوێتیم ناكه‌م هه‌موو پانتاییه‌كان بێ ئاون ته‌نانه‌ت ئارامیش هیشك هه‌ڵگه‌ڕا گه‌واڵه‌ ته‌ڕی شاراوه‌ی ناخم دڵی شه‌یدا بوونی نه‌بوو له‌ حه‌وشه‌یه‌كدا مه‌یله‌كانی نه‌دایه‌ به‌ر دارخورمایه‌ك شه‌هێنیی حه‌سره‌ته‌كان ناشارمه‌وه‌ Continue Reading »

چه‌ند بروسكه‌ شیعرێ … سه‌ردار جاف

چه‌ند بروسكه‌ شیعرێ … سه‌ردار جاف

دز نوقڵی دوكانت بۆ نه‌برا ماڵی كه‌ست پێ نه‌دزرا نه‌تتوانی دیواری بانكێ ببه‌زێنی تۆ ته‌نده‌ری كۆنته‌راتت نه‌برده‌وه‌ دزی زانا به‌ من ناڵێی ده‌رگای دڵمت چۆن كرده‌وه‌ دڵنیا بوون به‌سه‌ ئیتر Continue Reading »

ژوان … سەردار جاف

ژوان … سەردار جاف

پێشكه‌شه‌ به‌ ئاسارۆك لێ هه‌ناسه‌ی یه‌كه‌م نیگا و تاسه‌ی دووری من سه‌رمه‌ستی جوانی تۆ بووم بۆ نه‌ده‌كرا لێم ببووری ….!!؟ سه‌فه‌ری سه‌رمای وشه‌مه‌ له‌ رێگادا ره‌ه‌ق هه‌ڵاتوون خۆ قسه‌ی من Continue Reading »

یه‌ئسێك له‌ نێو عه‌شقا …. سه‌ردار جاف

یه‌ئسێك له‌ نێو عه‌شقا …. سه‌ردار جاف

ده‌نگێك له‌ پرچه‌ ئاڵۆسكاوه‌كانی غوربه‌ته‌وه‌ده‌چرپێنێ و به‌ هه‌نسك و قوڵپی گریانه‌وه‌ شیعربارانی ئاوه‌ز ده‌كا و له‌ نسێی ئیمبراتۆڕیه‌تی ئیستاتیكای وشه‌كانی سه‌ر گه‌ڵای گوڵه‌ ئاونگڕێژه‌كانی سپێده‌ی حه‌سره‌تی نیشتیمانه‌وه‌ لێوانڕێژ ده‌بێ. خانمه‌ Continue Reading »

ده‌ راسپارده‌كه‌ ده‌قی … ماجیده‌ حه‌سه‌ن . وه‌رگێڕانی … سه‌ردار جاف

ده‌ راسپارده‌كه‌ ده‌قی … ماجیده‌ حه‌سه‌ن . وه‌رگێڕانی … سه‌ردار جاف

بۆ گوڵێكی بێ بۆن له‌ نێو قامكه‌كانی شه‌هیده‌وه‌ ڕوا بێ، له‌ بۆنی خۆ شه‌رم مه‌كه‌، تۆ زۆر له‌ هه‌ندێك یاسه‌مه‌ن جوانتری ***************** بۆ مه‌رگێك مۆمی مردنی خۆ خه‌فه‌ بكا: تۆ Continue Reading »